Výlet do Čech pod Kosířem

Publikováno 20.11.2017 15:14 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V úterý 14. listopadu jsme se zúčastnili celodenního výletu pořádaného Oblastní odbočkou Přerov. Cílem našeho posledního výletu v letošním roce se staly Čechy pod Kosířem, tamní zámek, hasičské muzeum a jedinečné muzeum historických kočárů.

Nejprve jsme navštívili zámek, kde nás naše průvodkyně provedla interiéry jižního křídla zařízenými ve stylu přelomu 19. a 20. století s množstvím portrétů, z nichž některé jsou dílem Josefa Mánesa, pravidelného návštěvníka zámku a přítele jeho majitelů, šlechtického rodu Silva – Tarouca, autentických fotografií a osobních předmětů vážících se k životu příslušníků tohoto rodu.

Během prohlídky jsme měli možnost seznámit se pomocí hmatu se zařízením pokojů, dobovými předměty a oděvy.  Na zámku jsme si také prošli instalovanou expozici otce a syna Svěrákových zaměřenou na jejich scénáristickou a filmovou tvorbu. Po obědě, který jsme si dopřáli v restauraci v Kostelci na Hané a po návratu zpět do Čech pod Kosířem, pokračoval náš výlet návštěvou hasičského muzea. Tady nás náš průvodce seznámil zasvěceným a poutavým výkladem s historií hašení požárů od starověku až po současnost, a provedl nás velkou expozicí vybudovanou na základech bývalé továrny na hasicí techniku firmy Smékal, v níž jsme si mohli prohlédnout i osahat množství vystavovaných exponátů od džberů na hašení, přes ruční a parní stříkačky, až po historická hasičská auta, také kompletní hasičskou výstroj a výzbroj. V sousedství se nachází průběžně stále budované unikátní muzeum historických kočárů, které bylo posledním bodem v programu našeho výletu. Jeho ředitel a také restaurátor v jedné osobě, pan Václav Obr, nás s osobitým a barvitým výkladem seznámil jak s historií muzea prací řemeslníků – restaurátorů, tak i se samotnými vystavovanými kočáry, včetně barokního zlatého arcibiskupského kočáru a největšího koňmi taženého smutečního kočáru na světě. V závěru nás pozval na akce, které muzeum pravidelně pořádá. Nakonec jsme si mohli vystavované exponáty důkladně prohlédnout a u zrenovovaných kočárů hmatem prozkoumat jejich elegantní nádheru a řemeslně dokonale zpracované detaily.  Domů jsme se vraceli po příjemně prožitém dni s našimi přáteli z Přerova a Olomouce plni nových zážitků. Těšíme se na shledanou při dalších společných setkáních a zajímavých akcích v roce 2018.

 


Obrázky