Výjimečný rehabilitační víkendový pobyt v lázních Skalka

Publikováno 30.05.2016 17:59 Odbočka Olomouc


Obrázek
Páteční odpolední příjezd probíhal velmi pohodově, všichni se v poklidu ubytovali, prožili své první procedury a po 19 hod. jsme se sešli ve společenské místnosti. Po krátkém představení účastníků jsme řešili provozní záležitosti - co kdo kdy a jak bude mít zítra v plánu a pro stále čilé
a neunavené čekalo několik zábavných společenských her. Hlavně nezapomenout být zítra ve 14:30 u pramenů. Krásná poklidná tichá noc, sobotní procedury, vycházka do blízkého i vzdálenějšího okolí a po obědě se již pomalu chystáme k pramenům. A nejsme sami. Početná skupina domorodců a přespolních zaplnila téměř celý prostor kolem krásně vyzdobených léčebných pramenů. Připraveni byli muzikanti, mažoretky, katolický kněz i farářka Církve husitské.
Slavnostní úvodní projev pronesl pan starosta obce Skalka - velký patriot! A to je dobře. V dalším sledu po krátké hudební vsuvce flétnistek se ujala mikrofonu paní farářka. Přečetla několik k vodě se vztahujících vět, úryvky z bible a krásnou báseň. Pan farář hovořil stručněji, vyzdvihl význam vody pro život a nabádal k zamyšlení nad jejím osudem na celé naší planetě. Po závěrečném požehnání zdejším léčivým pramenům, začala hrát dechová hudba a svižným krokem za mažoretkami kráčeli v průvodu ostatní účastníci slavnostního aktu.
Na prostranství za lázněmi v krásně upraveném parku bylo vše připraveno pro kulturní vystoupení nejen mažoretek, ale i dalších plánovaných akcích a hudebních či tanečních produkcí. K dispozici bylo občerstvení, možnost měření tělesných hodnot pracovnicemi VZP s následným poučením a dostatek laviček k posezení. Počasí nám velmi přálo, sluníčko svítilo trochu více a tak většina přítomných hledala stín pod blízkými stromy. Až do 19 hod. se ozývala hudba a přiměřené veselí přítomných.
Zbytek dne probíhal v přátelském duchu a v neděli ráno po posledních procedurách, opuštění pokojů a výborném obědě v místní restauraci, jsme spokojeni odjížděli domů.
Nesmím opomenout změnu provozovatele místní restaurace, která je vždy naším jistým cílem. A to nejen prostřednictvím snídaně, která patří do ceny pobytu. Nový majitel - již sama obec Skalka - dosáhla znatelného vylepšení prostoru a nabídky.
Takže – milá SKALKO - děkujeme a již teď se těšíme na příště.

Marie Kebrdlová

Obrázky

Lázně Skalka Lázně Skalka
Lázně Skalka Lázně Skalka
Lázně Skalka Lázně Skalka
Lázně Skalka Lázně Skalka
Lázně Skalka Lázně Skalka
Lázně Skalka Lázně Skalka