Volební Oblastní shromáždění

Publikováno 20.09.2018 15:13 Odbočka Nový Jičín


Dne: 01.11.2018 14:00
Kde: Centrum pro zdravotně postižené MS kraje, Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín

Zveme vás na listopadové Oblastní shromáždění, na kterém budeme volit novou Oblastní radu.

Z toho důvodu potřebujeme vysokou účast, jinak budeme muset shromáždění opakovat, kvůli usnášeníschopnosti.

CENA: ZDARMA

PŘIHLÁŠENÍ: do 29. října (pondělí)

Program shromáždění:

  1. Informace o činnosti a hospodaření odbočky
  2. Volba oblastní rady na další čtyřleté období
  3. Informace o aktivitách připravovaných do konce roku
  4. Ostatní a diskuse

Pro všechny zúčastněné bude zajištěno občerstvení.

Těšíme se na Vás Martin, Hanka a Petr