Víkendový pobyt Odbočky Kladno

Publikováno 28.12.2021 17:39 Odbočka Kladno


Z Á P I S ze  zájezdu  SONS  Kladno  konaného ve dnech  10.9.  -  12.9.2021

Program zájezdu:  Ubytování Hotel Zámeček Raspenava

                                   V průběhu víkendového pobytu byla nasmlouvána prohlídka                             zámku Sychrov, Obří sud – lázně Libverda, Klášter Hejnice,                                        

                                 Zámek Frýdlant, IQLANDIA Liberec, pivovar Svijany

Vedoucí zájezdu byla pověřena paní Běla  Iblová  a  ekonomickou správou zájezdu paní Ivana Macounová

Doprava byla zajištěna autobusovým dopravcem panem Jiřím Zimmerhaklem

Ubytování pro celkový počet 37 účastníků  bylo zajištěno v hotelu ZÁMEČEK, vedoucí zájezdu vzhledem k nedostačující kapacitě hotelu byla ubytována v těsné blízkosti hotelu.

Celkový počet účastníků zájezdu byl  39  osob včetně  řidiče.

V hotelu byla  zajištěna plná penze /  pátek zahájení obědem, večeří, sobotní a nedělní snídaně bufetovou nabídkou , sobota  oběd a večeře. V průběhu pobytu nám byla věnována velmi dobrá péče.

Jediným nedostatkem hotelu je nebezbariérové řešení celého komplexu.

Pátek 10.9.2021

Sraz účastníků zájezdu byl v pátek 10.9.2021 v 7,00  hod. u sekretariátu  SONS Kladno a  následně v 7,30  byla vyzvednuta v Praze u hotelu Kladno vedoucí zájezdu paní Běla  Iblová.

V 10,00  hod. byla domluvena prohlídka zámku Sychrov. Průvodkyně zámku Sychrov se nám věnovala s maximální pečlivostí a současně nám umožnila i na spoustu exponátů sáhnout.

Ve 13,00 hod. byl domluven oběd v hotelu Zámeček. Po ubytování  byl naplánován odjezd na  Obří  sud-  Lázně  Libverda. Obří sud je technickou památkou z roku  1931. Zde  byla  krátká procházka, prohlídka restaurace Obří sud a  návrat do hotelu Zámeček.

Po večeři byla volná zábava.

Sobota 11.9.2021

Po snídani odjezd směr Kláštěr Hejnice, kde na  10,00 hod. byla domluvena prohlídka Poutního kostela Navštívení Panny Marie. I zde  byla na  nás připravena průvodkyně s velmi podrobným výkladem a velmi vstřícným přístupem k nám všem.  Opět nám  bylo umožněno si spoustu exponátu hmatově prohlédnout.  Byli jsme připraveni a  vybaveni jak respirátory tak i rukavicemi.

Po navrácení z prohlídky byl zajištěn oběd v hotelu Zámeček, následně odpočinek a v 15,00  hod.  byla již domluvena prohlídka zámku Frýdlant.

Průvodci v Zámku Frýdlant vzhledem k naší skupině ZTP/P a  asistentům nám umožnili, že jsme  mohli celá skupina jít na prohlídku zámku společně.

Opět  přístup obou průvodců byl  velmi kvalitní a vstřícný.

Zámek Frýdlant  je  pro  starší a  případně těžce chodící návštěvníky i přes umožnění menšího, kratšího okruhu  fyzicky náročný. Nicméně účastníci zájezdu si velmi pomáhali, při přesunech po několika desítkách schodů, přechodech z místností …. Tady  všem účastníkům zájezdu moc a moc děkuji za vzájemnou pomoc.

Po prohlídce návštěva Frýdlanstjé pivovaru v podzámčí a  odjezd domů, tedy odjezd směr ubytování v hotelu Zámeček a  večeře.

Sobota 12.9.2021

Ráno snídaně  a po   předání klíčů  odjezd směr IQLANDIA Liberec. Návštěva jednotlivých okruhů od  10,00  hod. – 13,00  hod. Vedoucí zájezdu informovala o jednotlivých programech, které se  v průběhu prohlídky v areálu konají. Vše bylo na vlastním uvážení účastníků zájezdu, co navštíví.

Ve 13,00 hod. odjezd  směr Pivovar SVIJANY.

Tuto návštěvu se  nám nepodařilo uskutečnit . Při výjezdu z Liberce  na  dálnici směr  Svijany, jsme zůstali stát na 20 km  pro nedohodu autobusu.

Závadu autobusu řidič řešil přes dvě  hodiny,  nicméně se mu podařilo přivolat mechanika  a závada na jeho autobuse byla odstraněna a my po dvou hodinách jsme mohli pokračovat směr domov Kladno. Vzhledem ke skutečnosti, že již převážná většina účastníků byla unavena, tudíž  návštěva pivovaru byla odvolána.

Všichni jsme se  vrátili v pořádku  domů a  snad se  již opět těšíme na další výlet.

V případě potřeby poskytnutí bližších informací ohledně jednotlivých navštívených objektů můžete mne prosím kontaktovat  na  mob.č. 606 553 120, nebo na mail.adrese:  bela.r@seznam.cz.

 

Zapsala  : 13.9.2021

Běla   IBLOVÁ