Vernisáž výstavy prací Markéty Evjákové

Publikováno 06.05.2018 08:48 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Slavnostního odpoledne se nezúčastnili pouze naši členové, ale svou návštěvou nás podpořili také vedoucí Oddělení pro Oblastní odbočky a celostátní kluby SONS ČR pan Jan Pakoš, kolegyně, kolegové a členové z Oblastních odboček Přerov a Uherské Hradiště, zástupci dalších neziskových organizací a veřejnost.

Strávili jsme příjemné chvíle s autorkou výstavy, slečnou Evjákovou a jejími rodiči, prohlédli si vystavená díla, vychutnali si pěvecké vystoupení slečny Kateřiny Valachové a občerstvili se připraveným pohoštěním. Všem zúčastněným děkujeme za podporu a krásný zážitek a všechny srdečně zveme na další akci v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě – koncert Jiřího Jelínka, který se koná ve středu 30. května v 11:00 hodin v koncertním sále ZUŠ v Kroměříži.


Obrázky