Vernisáž výstavy obrazů slabozraké grafičky Markéty Evjákové

Publikováno 19.01.2022 11:33 Odbočka Olomouc


Obrázek

12. ledna tohoto roku jsme zahajovali další z řady výstav, poprvé však mimo Olomouc – a to v Litovli. Výstava se měla konat již vloni v lednu, ale kvůli přísným omezením ji bylo nutno odložit.

Již první návštěva prostor Městského klubu v nás podnítila myšlenku oslovit slabozrakou grafičku Markétu Evjákovou, protože jsme si ve výstavních prostorách dokázali její originální obrazy živě představit.

Zásluhu na realizaci výstavy má především ředitelka Městského klubu Litovel, paní Hana Neumanová, která se velmi iniciativně ujala pořadatelství.

Vernisáž výstavy se tedy konečně konala ve středu 12. ledna 2022 v odpoledních hodinách za přítomnosti většího počtu lidí, než jsme s ohledem na aktuální epidemickou situaci očekávali.

Paní ředitelka přivítala všechny přítomné, zejména autorku obrazů Markétu Evjákovou, kterou dobře známe díky její dlouhodobé spolupráci se SONS.

Mezi přítomnými byl také starosta města Litovle pan Viktor Kohout a člen Rady města Mgr. Mirko Spurník.

Za Oblastní odbočku SONS Olomouc se slavnostního zahájení zúčastnili Marie Kebrdlová, Klára Kočí a Jan Příborský, který po první části hudebního vystoupení žáků místní ZUŠ oslovil přítomné jménem spolupořadatelské organizace.

V rámci kulturní části přednesl Mirko Spurník dvě básně těžce zrakově postižené básnířky, litovelské rodačky paní Jarmily Cholinské.

Několik slov pronesla v závěru oficiální části sama autorka obrazů. Zmínila, jakým způsobem tvoří svá díla navzdory velkému omezení, způsobenému výpadkem značné části zorného pole obou očí. Blíže popsala některé vystavené obrazy, vysvětlila, proč pro ně vybrala konkrétní umístění nebo jaké jsou její oblíbené barevné kombinace. A samozřejmě to zdaleka nebylo vše – zajímavé téma rozvíjeli i návštěvníci výstavy svými dotazy.

Velmi děkujeme paní ředitelce Neumanové a jejím kolegyním a kolegům za vytvoření opravdu ideálních podmínek pro konání výstavy. Její atmosféra vás jistě nadchne.

Výstava v Litovli potrvá až do 18. února a poté se přesune do Uničova. Zde se bude konat v Městském informačním centru a zahájena bude opět vernisáží ve čtvrtek 24. února 2022.

Jan Příborský a Klára Kočí

 

 


Obrázky