Veřejná sbírka Bílá pastelka

Publikováno 08.10.2018 11:30 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Ve středu 17. října na Mezinárodní den bílé hole vyjde do ulic více než dvou set měst a obcí po celé České republice kolem 2 900 dobrovolníků, středoškolských studentů  a našich zrakově postižených členů v bílých tričkách s emblémem  Bílé pastelky a s registračními čísly opatřenými kasičkami a budou nabízet za příspěvek v minimální výši 30,- Kč kolemjdoucím lidem  bílé pastelky, symbolizující bílou hůl, pomocí které nevidomí vnímají okolní svět a záložky ve formě pastelky s kalendářem na rok 2019. V našem městě se do dobrovolnické činnosti v rámci sbírky opět zapojí studenti VOŠ pedagogické a sociální Kroměříž a dále studenti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.  

Svými příspěvky podpoříte projekty a speciální služby pro těžce zrakově postižené, poskytované v celé České republice. Z projektů SONS ČR, z. s., jsou to např.: Středisko výcviku vodicích psů; Centrum odstraňování bariér; Navigační centrum, usnadňující zrakově postiženým samostatné cestování; vydávání časopisu Zora; sociální a sociálně právní poradenství a sociální aktivizační služby, volnočasové a sportovní aktivity, příprava na rekvalifikaci a vstup na pracovní trh, Knihovna a tiskárna pro nevidomé; převod tištěných knih do zvukové podoby a Braillova bodového písma, o. p. s. Tyfloservis poskytuje svým zrakově postiženým klientům teréní sociální služby, mezi které patří:  výuka prostorové orientace a chůze s bílou holí; výuka Braillova písma; výuka psaní na klávesnici PC; nácvik zvládání každodenních činností a situací vedoucí k větší samostatnosti; seznamování klientů s kompenzačními pomůckami, krajská Tyflocentra provozují školící střediska PC techniky a technické poradenství pro výběr PC pomůcek a denní centra sociálních služeb. Zakoupením bílé pastelky pomůžete i Vy nevidomým a slabozrakým učit se zvládat jejich nelehkou životní situaci a stát se plnohodnotnými členy společnosti. Protože slepotou život nekončí!

Všem dárcům srdečně děkujeme. Jako každý rok i letos naši sbírku aktivně podpoří také zaměstnanci MÚ Kroměříž a Kroměřížské nemocnice, a. s., a Diamedica, s. r. o., – MUDr. Dita Pospíšilvá Kroměříž, všem jmenovaným rovněž patří velký dík za jejich ochotu a vstřícnost.

Více informací naleznete na webu www.bilapastelka.cz

SONS ČR, z. s., Oblastní odbočka Kroměříž