Veřejná sbírka Bílá pastelka

Publikováno 25.09.2017 15:01 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Vážení přátelé,

 

po roce se na Vás opět obracíme s prosbou o pozornost u příležitosti konání již 18. ročníku  veřejné celonárodní sbírky Bílá pastelka na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – SONS ČR, z. s., ve spolupráci s o. p. s. Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Ve středu 11. října na Mezinárodní den bílé hole vyjde do ulic více než dvou set měst a obcí po celé České republice kolem 2 900 dobrovolníků, středoškolských studentů a našich zrakově postižených členů v bílých tričkách s emblémem Bílé pastelky a s registračními čísly opatřenými kasičkami a budou nabízet za příspěvek v minimální výši 30,- Kč kolemjdoucím lidem bílé pastelky, symbolizující bílou hůl, pomocí které nevidomí vnímají okolní svět a záložky ve formě pastelky s kalendářem na rok 2018.

Svými příspěvky podpoříte projekty a speciální služby pro těžce zrakově postižené, poskytované v celé České republice. Z projektů SONS ČR, z. s., jsou to např.: Středisko výcviku vodicích psů; Centrum odstraňování bariér; Navigační centrum, usnadňující zrakově postiženým samostatné cestování; vydávání časopisu Zora; sociální a sociálně právní poradenství a sociální aktivizační služby, Knihovna a tiskárna pro nevidomé; převod tištěných knih do zvukové podoby a Braillova bodového písma. O. p. s. Tyfloservis poskytuje svým zrakově postiženým klientům terénní sociální služby, mezi které patří: výuka prostorové orientace a chůze s bílou holí; výuka Braillova písma; výuka psaní na klávesnici PC; nácvik zvládání každodenních situací vedoucí k větší samostatnosti; seznamování klientů s kompenzačními pomůckami, krajská Tyflocentra provozují školicí střediska PC techniky a technické poradenství pro výběr PC pomůcek a denní centra sociálních služeb.

Pomozte i vy zakoupením bílé pastelky nevidomým a slabozrakým zvládnout jejich nelehkou životní situaci a stát se plnohodnotnými členy společnosti, protože: slepotou život nekončí!

Všem dárcům děkujeme. Více informací naleznete na webu www.bilapastelka.cz .

Za spolupráci děkujeme studentům VOŠPS v Kroměříži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Vyšší policejní školy a střední policejní školy Ministerstva vnitra ČR v Holešově.   

Za podporu děkujeme Městu Kroměříž a Kroměřížské nemocnici, a. s.

 

SONS ČR, z. s., Oblastní odbočka Kroměříž