Veřejná sbírka Bílá pastelka 2020

Publikováno 19.10.2020 13:15 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V letošním roce jsme, tak jako v minulých letech, neměli možnost z důvodu vyhlášených opatření proti epidemii Covid-19 požádat o pomoc a spolupráci dobrovolníky z řad studentů. Proto bychom velmi rádi srdečně poděkovali všem partnerům v rámci sbírky, kteří nám nabídli laskavou pomoc s její realizací.

Děkujeme za spolupráci mimo jiné paní ředitelce Mgr. Anně Valachové, Dis., a všem pracovníkům Charity Kroměříž za laskavou spolupráci ve velmi náročné době, děkujeme vedení a zaměstnancům Kroměřížské nemocnice, a. s. a jejímu tiskovému mluvčímu, Bc. Egonu Havrlantovi, pracovnicím diabetologické ambulance MUDr. Dity Pospíšilové v Kroměříži a pracovníkům Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž v čele s jeho ředitelkou, paní Drahomírou Kunčarovou.  

V neposlední řadě děkujeme také dobrovolnici, slečně Veronice Morongové, která se i přes velmi nevlídné počasí vydala s kasičkou do ulic města Kroměříže.

Děkujeme srdečně všem dárcům za zakoupení BÍLÉ PASTELKY či příspěvek prostřednictvím QR kódu nebo dárcovské SMS a podporu sociálních služeb a speciálních projektů pro zrakově znevýhodněné občany v ČR.

Podrobné informace o sbírce Bílá pastelka naleznete na www.bilapastelka.cz nebo na facebook.com/bilapastelka.


Obrázky