Věra Zukalová obdržela cenu města Olomouce

Publikováno 05.08.2021 15:53 Odbočka Olomouc


Obrázek

Vážení naši členové a příznivci!

Dovolte nám na tomto místě blahopřát paní věře Zukalové, dříve Novotné, jejíž jméno je v Olomouci známým pojmem. Je zakladatelkou a předsedkyní spolku "Dobré místo pro život", jehož cílem a posláním je podporovat organizace a zařízení, poskytující sociální a vzdělávací služby pro děti i dospělé se zdravotním postižením nebo pro sociálně znevýhodněné skupiny.

Mimo jiné spolek, v čele s paní Věrou, podporuje po mnoho let i naši odbočku a taktéž olomoucké TyfloCentrum.

Zmínit můžeme například stánek Dobrého místa na vánočních trzích, kdy je výtěžek z prodeje poskytnut na naši činnost ve prospěch zrakově postižených, další finanční příspěvky na pomůcky nebo na nezbytné technické vybavení atd.

Záslužných dobročinných aktivit paní Věry si velmi vážíme stejně jako široká veřejnost a povšimli si jí i představitelé hanácké metropole.

V červnu tohoto roku jí byla po zásluze udělena Cena města Olomouce.

V příloze naleznete několik fotografií ze slavnostního udělení ceny.

Zde si můžete prohlédnout video s osobním medailonkem.

Co nejupřímněji paní Věře Zukalové i touto cestou děkujeme za podporu lidí se zrakovým hendikepem a přejeme jí hodně zdraví a nových sil do realizace všech projektů, které s týmem dalších mnoha dobrovolníků a podporovatelů uskutečňuje a plánuje!

Jménem všech pracovníků Oblastní odbočky J. Příborský, předseda a Marie Kebrdlová, vedoucí pracoviště odbočky

 


Obrázky