Velikonoční přání

Publikováno 08.04.2020 23:17 Odbočka Náchod


Jsou před námi Velikonoční svátky. Letošní svátky jara budou bohužel jiné, než na jaké jsme se těšili v minulých letech. Nebudeme vítat koledníky a neuslyšíme spoustu krásných koled. Prožijme je však v úzkém okruhu rodiny a těch nejbližších ve zdraví, radosti, úsměvů a těšení se na čas, který si budeme užívat při společných setkáváních, výletech a akcích.  Snad to bude brzy. 

Pěkné Velikonoční svátky za OO SONS Náchod přeje Aleš Podlešák, předseda odbočky