Veletrh sociálních služeb - s bílou holí pro Bílou pastelku

Publikováno 22.05.2018 18:16 Odbočka Olomouc


Obrázek

K účinkování organizace v rámci Veletrhu nám vedoucí pracoviště Oblastní odbočky Bc. Marie Kebrdlová sdělila:
„Ve stánku, který sousedil se stánkem Tyfloservisu a TyfloCentra, jsme nabízeli propagační letáčky, ukázky her pro nevidomé, soutěže a také výrobky našich uživatelů z Klubu kutilů. V prostoru za Svatou trojicí probíhala naše hlavní propagační akce. Technické služby nám zapůjčily kovové zábrany a dle domluvy sestavily překážkovou dráhu 19 metrů dlouhou, kterou jsme "ověnčili" výstražnou páskou a nápisy s názvem propagační akce.“

V dopoledních hodinách přicházeli soutěžit a vyzkoušet si chůzi s klapkami a bílou holí žáci několika olomouckých základních škol. Odpoledne zájemci z řad veřejnosti – rodiny nebo alespoň maminky s dětmi nebo i samostatní dospělí odvážlivci. Přišli i pracovníci ze stánků ostatních neziskovek.

Na podiu před radnicí se střídali účinkující se svými vystoupeními. Jedno z nich patřilo i Oblastní odbočce SONS. Předseda Jan Příborský s novou pracovnicí Klárou Kočí představili činnost SONS a pozvali zájemce na naši doprovodnou akci – chůzi s bílou holí. Poté zahrál „Kyklopband“ – hudební seskupení těžce zrakově postižených muzikantů, vedené uměleckým vedoucím Danielem Sobotou.

Potěšující byl docela velký zájem dětí a veřejnosti o veletrh, o soutěže u stánků, zejména pak o zdolání překážkové dráhy poslepu. Přispěla k tomu intenzivní propagace na sociálních sítích, v Olomouckých listech a dalších mediích.
V olomouckém MHD byly po celý týden vyvěšeny i plakáty s pozvánkou na doprovodnou akci - chůzi s bílou holí.

„Můžeme s uspokojením konstatovat, že se tato propagační akce opravdu vydařila a za pomoci mých kolegyň a našich dobrovolnic byla bez obtíží zvládnuta. Naše velké poděkování patří Magistrátu města Olomouce za uspořádání veletrhu a Technickým službám za bezplatné zapůjčení a instalaci překážkové dráhy.“ – uzavřela Marie Kebrdlová.


Obrázky