Vážení členové a příznivci naší odbočky,

Publikováno 03.01.2022 12:36 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

Vážení členové a příznivci naší odbočky

 

dovolte mi, abych Vám i vašim blízkým, popřála hodně štěstí, zdraví, pohody a „negativní pozitivity“ po celý rok 2022.

Rok 2021 je nenávratně pryč. Stejně jako všechny roky předchozí, i tento nám přinesl spoustu nového, spoustu dobrého a bohužel i spoustu nečekaných událostí, které nám zkomplikovaly činnost.

K těm obtížným okolnostem určitě patřila opatření plynoucí z bohužel nekončící pandemie covidu. Museli jsme dodržovat pravidla, která nás omezovala v pořádání aktivit a také nás nutila hledat kompromisy mezi tím, co jsme chtěli udělat a co bylo možné zrealizovat. K takovým hodně veselým situacím  patřilo zrušení ubytování  před cyklopobytem, které naštěstí se vyřešilo zajištěním jiných ubytovacích prostor v hotelu Signál v Pardubicích; nebo například naplánované shromáždění a omezení těch, kteří se jej mohou účastnit a ...

Také nečekaně  ukončila pracovní poměr kolegyně a muselo se hledat rychlé řešení nebo alespoň kompromis. Je třeba však říct, že  naše kolegyně i nadále pomáhá, kde může a nezanevřela na nás.

Samozřejmě přinesl i mnoho pěkného – celou řadu povedených akcí – již zmíněný cyklopoyt, rekondici v Poděbradech, exkurze, výlety, začala angličtina pro začátečníky, povedla se sbírka Bílá pastelka, byly pěkné koncerty ….

Přesto věříme, že jste těch uplynulých 365 dní prožívali smysluplně a naplno a doufáme, že vám k tomu napomohla třeba jen z části naše odbočka.

Zajištění programu a fungování odbočky není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Proto nás velmi těší, když se mezi vámi najdou tací, co rádi přiloží ruku k dílu. Tímto děkujeme všem aktivním členům, uživatelům a dobrovolníkům, kteří nám díky své ochotě pomoci ledacos ulehčili.

Odbočka může svou činnost poskytovat v stávajícím rozsahu také díky sponzorům a dárcům, ke kterým patří obce, města, nadace, firmy, společnosti a soukromé osoby. Někdo má možnost přispět darem finančním, někdo darem věcným. Získané prostředky nám pomohly při zajištění rekondičních pobytů, zážitkových programů, společenského večera, klubů, kroužků, výletů a spoustu dalších aktivit. Ať už naši odbočku podpoříte jakýmkoli způsobem, vždy si takové podpory vážíme. Jak často tvrdíme, i maličkost může vést ke změně k lepšímu a udělat radost. 

Děkujeme městu Šumperk, městu Mohelnice, Zábřeh a Hanušovice, obcím Libina, Rapotín, Bludov, Postřelmov. Dále naše díky patří nadaci Zlatá Andělka, firmě SHM, s.r.o., firmě Domer Pramet s.r.o,, JUDr. Kudrnové a mnoha dalším firmám i jednotlivcům, kteří nám přispěli.

Je Vás mnohem víc, kterým bychom  chtěli poděkovat a neradi bychom na někoho zapomněli.

Tímto všem, co v roce 2019 sponzorsky odbočku podpořili, děkujeme a věříme, že i v tomto roce bude naše vzájem ná spolupráce pokračovat a společně se budeme podílet na vytváření dobrého zázemí pro ty, kteří potřebují pomoci. 

A možná ještě co nás v roce 2022 čeká?

         Určitě musíme dokončit rekonstrukci kuchyňky – a to mohu říct potěšující zprávu, že jsme získali z fondu pomoci firmy SIEMENS Mohelnice  částku 25000,- Kč.

Dále budeme mít v pronájmu kanceláře v Hanušovicích a tím přispějeme k lepší dostupnosti pomoci pro lidi z Hanušovicka a dalších okolních obcí, kteří měli do Šumperku horší  vlakové nebo autobusové spojení. Věříme, že  nás tam najdou noví uživatelé služeb a noví členové, kterým budeme moci pomáhat při řešení jejich záležitostí.

Snad nás čekají 2 pobyty, na které musíme do konce ledna zajistit nebo alespoň zamluvit možné ubytování a pak se také pokusit zajistit finanční prostředky, aby pobyty byly dostupné pro většinu z Vás.

Snad také proběhne taneční zábava, která již 2 roky nebyla a určitě se potkáme na opékání selátka, které v roce 2022 bude opět v Bludově.

Čeká nás spousta zajímavých aktivit, které budeme připravovat společně s oblastní radou – ať již stávající nebo novou, protože by nás měla čekat volba rady, kontrolní komise a také následně předsedy a místopředsedy odbočky.  Při této příležitosti bych Vás chtěla poprosit o typy na členy, kteří jsou ochotni pomáhat a zapojit se do činnosti odbočky.

A určitě nás čeká spousta setkání, ať již osobních, telefonických, v on-line prostředí, na které se těšíme na odbočce v Šumperku.