Vánoční přání

Publikováno 17.12.2020 17:30 Odbocka Brno


Všem členům, přátelům a příznivcům klidné a spokojené prožití vánočních svátků.
V této nelehké době mnoho sil a optimismu a do příštího roku 2021 hlavně hodně zdraví
Vám přejí pracovníci Oblastních odboček SONS v Brně