Vánoční koncert „Světlo ve tmě“

Publikováno 04.01.2018 12:53 Odbočka Olomouc


Obrázek

Vánoční koncert „Světlo ve tmě“

Již potřetí uspořádala oblastní odbočka SONS Olomouc koncert, který byl symbolicky nazván “Světlo ve tmě“.

Koncerty jsou časově situovány do období adventu nebo Vánoc. Ten poslední se konal 28. prosince 2017 v kostele Zvěstování páně na Dolním náměstí v Olomouci.

Tentokráte vystoupil vokálně – instrumentální soubor: Musica pro Sancta Cecilia z Prahy. Soubor vznikl v roce1992 na půdě pražské Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené. Je složen převážně z absolventů této školy, kteří profesně působí jako učitelé hudby. Název souboru byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecilie. Uměleckým vedoucím souboru je Mgr. Zbigniew Janusz, organizačním vedoucím Mgr. Jiří Červený.

Na koncertě, kterého se zúčastnilo více než sto posluchačů, zazněly skladby a písně z období gotiky, renesance a baroka. Nejčastěji to byly skladby jindřichohradeckého skladatele Adama Václava Michny z Otradovic, ale i jiných českých autorů.

Slovem koncert provázel člen souboru Petr Mach, který mimo názvy skladeb a jejich zařazení v rámci liturgického roku, také popsal nástrojové složení souboru. Ten využívá dobových nástrojů – dvou viol da gamba, virginalu, což je předchůdce cembala, violoncella a také loutny. Jeden z hudebníků sólově na tento nástroj zahrál dvě skladby. Šlo vlastně o teorbu, také se dříve nazývala renesanční loutna nebo barokní kytara. Tři hudebníci hráli na různé flétny – zobcové i příčné a velmi zajímavý zvuk měly rohy – sopránový, altový i basový.

Většina skladeb byly mnohohlasé písně, kde dominovaly tři zpěvačky. Zazněly také sólové písně nebo duety.

Úplně na závěr, jako přídavek, nám hudebníci zazpívali a zahráli píseň Andělové, andělové ze stejnojmenného cédéčka, které soubor natočil jako šesté v pořadí.

Krásná hudba, v provedení souboru, kde převažovali nevidomí hudebníci, se nesla v duchu vánoční atmosféry. Tu umocňovala i vánoční výzdoba kostela včetně betléma, výškou i počtem postav největšího v Olomouci.

Děkujeme členům souboru Musica pro Sancta Cecilia z Prahy za opravdu nádherný hudební zážitek.

Naše díky rovněž patří Statutárnímu městu Olomouci za finanční podporu a primátorovi města Doc. Antonínu Staňkovi za převzetí záštity.

Je třeba poděkovat také panu faráři otci Šimonovi za poskytnutí prostor kapucínského kostela pro konání koncertu.

Velmi nám taktéž vypomohlo ústředí SONSu, které zapůjčilo mikrobus pro přepravu nástrojů a několika hudebníků a uhradilo odměnu pro řidiče vozidla.

Závěr – jako pořadatelé jsme velmi spokojeni s úrovní koncertu po umělecké stránce, s návštěvností, ale i s ochotou a vstřícností všech zainteresovaných stran. To nás povzbuzuje v úmyslu pokračovat v započaté tradici i v budoucnu.

                                                                                                                                                                      J.Příborský

 

 


Obrázky