Valentýnské zábavní odpoledne

Publikováno 16.02.2022 10:10 Odbočka Třinec


Obrázek

To, co se odehrálo poslední 2 roky nemá obdobu. Mysleli jsme si, že jsme vládci této země a proto zde přišla  nemoc, která vzniká z tak miniaturní věci, která není vidět. Projevilo se to na všech úrovních našeho života. Například na našem klubu  dne 9.2. se nás sešlo pouhých 7 členů ! Kde byli ostatní?  Asi již zlenivěli, nebo se báli, že se nakazí?  Kladli jsme si otázku, kolik se nás sejde na přátelské posezení za týden. Jaké bylo pro všechny překvapení, že jsme museli u Emera, kde se setkání uskutečnilo, přidávat stůl a židle. Sešlo se nás úctyhodných 34.

Lidé už s radostí přivítali rozvolnění všech opatření ke koronaviru. Po úvodu, který obstarala naše vedoucí, k nám přišla na pozvání paní Eva Szczerbová, . Pro nás je známa jako Jewka Trzynczanka, která psala fejetony a povídky do Třineckého hutníku. Nyní vychází knižně výběr jejich fejetonů a povídek v nářečí z oblasti kolem řeky Olše, t.zn. po našimu.. Dozvěděli jsme se, že všechny příběhy buď sama zažila, nebo se to dověděla z druhé ruky. Fikce se v jejich příbězích téměř nevyskytuje, všechny by se daly označit za literaturu faktu.

Dotazů bylo hodně i společné vzpomínání, které trvalo asi 2 hodiny. Některé naše členky samy vyprávěly seznámení s tímto nářečím a různými významy např. obchod-sklep, sklep- pivnice a další. Pro občana, který se zde přistěhoval bylo velmi divné, když se zeptal kde děláš - no přece ve verku a nebo kde bydlíš - no na Sosně. Jeden článek nám přečetla paní Vránová a bylo to velmi úsměvné. Pak následovalo podepisování knížky od autorky. Kniha šla rychle na odbyt, a tak se nyní připravuje její dotisk. Za  vše, co bylo řečeno sklidila paní Ewka zasloužený dlouhotrvající potlesk.

Pak následovalo pohoštění, tentokrát byl pro všechny kuřecí řízek s bramborem a salátem. Následovalo seznámení s akcemi na další období od vedoucí odbočky M. Miziové.. A pak jako vždy se začali trousit lidé domů.. Končilo pěkné odpoledne, kde nám bylo s ostatními moc dobře a všichni byli moc vděční za toto milé setkání.

Pro Třinecké OČKO napsala Karla Koukalová


Obrázky