VÝSTAVA A PRODEJ VÝROBKŮ STŘEDISKA PRO NEVIDOMÉ DĚDINA.

Publikováno 06.11.2019 13:55 Novotný Karel


VÝSTAVA A PRODEJ VÝROBKŮ STŘEDISKA PRO NEVIDOMÉ DĚDINA - RUZYN - PRAHA 6 - V BENEŠOVĚ
Výbor SONS bENEŠOV pořádal výstavu a prodej výrobků z pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina.
Realizace proběhla v prostorách centra - POSEZ - v KD - B enešov Návštěvníci si zde mohli prohlédnout či zakoupit krásné výrobky se
smysluplným využitím a obdarovat jimi například své blízké. Všichni z příchozích byli velmi překvapeni pečlivým zpracováním vystavené
tvorby osob se zrakovým postižením. Nabídnuty byli zde keramické , tkalcovské i kartonážní produkty. Na oplátku jsme se postarali o
materiál pro tkalcovskou dílnu a protože všichni byli velice spokojeni domluvili jsme si předvelikonoční prodej.---- Výbor SONS Benešov.