VPN a vozidla ČD


Vysílačka pro nevidomé (VPN) a železnice

Dlouhodobá spolupráce Metodického centra odstraňování bariér SONS ČR, z. s. s Českými drahami, a.s. (ČD) a Správou železniční dopravní cesty, st.p. (SŽDC), od 1. 1. 2020 přejmenovaná na Správa železnic, státní organizace, postupně zlepšuje podmínky pro samostatné využívání železniční dopravy zrakově znevýhodněnými cestujícími.

Jedná se především o úpravy regionálních souprav ČD typu RegioNova – dieselelektrické, CityElefant – elektrické „pantografy" a některé další typy souprav. Jejich úprava spočívá v tom, že povelem č. 4 slepecké vysílačky typu VPN si sami otevřeme určené dveře do vlaku a na povel č. 1 se v jejich dveřním prostoru ozve orientační majáček, jaký známe i odjinud. Zmíněná úprava se netýká vlaků celostátních a mezinárodních spojů a vlaků jiných dopravců.

Vybranými dveřmi se zmíněnou úpravou na soupravách RegioNova jsou druhé dveře od konce motorového vozu. Nízkopodlažní vstup do připojeného vagonu takto ošetřen není, protože je pro samostatný pohyb nevidomých orientačně složitější pro svou prostornost, vybavení sklápěcími sedadly a jsou tu přepravovány kočárky a jízdní kola.

V elektrických soupravách CityElefant jsou podobným způsobem ošetřeny druhé dveře z každého konce soupravy. Postoupíme-li do vagónu směrem do středu délky soupravy, je obvykle hned za dveřmi místo vhodné pro cestujícího s vodicím psem – někdy je i označené piktogramem. Na přední a zadní plošině soupravy jsou přepravovány dětské kočárky a jízdní kola, tedy je to opět místo méně vhodné pro zrakově znevýhodněné cestující.

Podobným způsobem jsou vybaveny i další typy vozidel ČD pro regionální dopravu, včetně nových souprav Sharp ("žluté").

Je zřejmé, že popsané opatření budou užívat převážně ti, kteří jezdí samostatně vlakem častěji, a vyzkouší si, které vlaky na vysílačku popsaným způsobem reagují.

Připomínáme, že železniční nádraží, která byla v posledních letech rekonstruována, jsou vybavena soustavou akustických orientačních majáčků, usnadňujících samostatný pohyb v jejich areálu. Jedná se o majáčky na vstupech do odbavovacích hal s pokladnami a WC (reagují na povely vysílaček č. 1 a č. 2), majáčky nad nástupními hranami eskalátorů a nad vstupy do výtahů (povel č. 2) a nad schodišti podchodů (povel č. 1).

Na povel č. 6 se nám na nástupištích několika nedávno rekonstruovaných nádraží ozvou informace tam zavěšených tabulí. Dozvíme se tak, za jak dlouho k tomuto nástupišti přijede příští spoj, popřípadě i jeho zpoždění. Rovněž na povel č. 1 se nám může ozvat i elektronický informační stojan EZOP vybavený hlasovým výstupem pro nevidomé. Jeho ovládání (poměrně jednoduché) se musíme naučit předem.

Připomínáme i hmatová orientační opatření. Vodicí linie s funkcí varovného pásu ve formě pruhu dlaždic s drážkami nás povedou podél nástupní hrany. Signální pásy, tak, jak je známe i z městských ulic, nás upozorní na schodiště do podchodu, vstup do výtahu nebo vstup do výpravní haly. Varovný pás nás upozorní na konec nástupiště pro cestující.

Zpracoval V. Dudr, leden 2016, SONS

Celý dokument ve formátu doc ke stažení zde:

VPN a vozidla ČD (doc; 29 KB)

Fota např.:

RegioNova

RegioNova (jpg; 10 KB)

 

RegioShark 

RegioShark (jpg; 39 KB)

Ovládání odjezdové informační tabule na hraně nástupiště železniční stanice VPN tlačítko č.6 (2020)

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.