V šumperku jsme se členy oslavili Den nevidomých

Publikováno 01.12.2022 11:27 Odbočka Šumperk


Obrázek

V ŠUMPERKU JSME SE ČLENY OSLAVILI DEN NEVIDOMÝCH

 

V sále G-klubu KD Šumperk se nám opět podařilo zrealizovat Oblastní shromáždění členů odbočky spojené s oslavou Dne nevidomých. Setkání letos připadlo na poslední listopadový pátek a dopadlo dobře. Na shromáždění dorazilo na 80 členů a příznivců naší odbočky, kteří považovali tuto událost za zajímavou a chtěli s námi strávit odpoledne. Úderem 14. hodiny byla oslava oficiálně zahájena a všichni byli seznámeni s programem, který na rozdíl od klasického oblastního shromáždění zahrnoval aktivity určené k pobavení a uvolnění atmosféry.

V úvodní části nám paní Hana Malíková představila vonnou keramiku a pověděla, jak její výrobky vznikají a proč tak hezky voní. Zájemci poté mohli navštívit stánek a blíže si keramiku prohlédnout, popř. si zakoupit domů.

Následovalo představovací kolečko, při kterém všichni dostali prostor pro zhodnocení činnosti odbočky a práci pracovníků. Velmi nás potěšily krásné názory a kladné ohlasy na aktivity, které v roce proběhly, i na profesionální a vstřícný přístup pracovníků při řešení různých záležitostí. Po zhodnocení jsme se vrhli na další body programu. Jedním z nich bylo i hlasování o zvýšení členského příspěvku ze stávající 100 Kč na 150 Kč. S návrhem souhlasilo celé shromáždění a od nového roku vchází v platnost. Kulturní vložkou nás potěšila hudebně nadaná pracovnice p. Voglová, která krásně zahrála na harmoniku a zpestřila tak odpolední program.

Při každém slavnostním shromáždění vzpomínáme na členy, kteří už mezi námi nejsou a věnujeme jim několik milých slov. I letos tomu nebylo jinak. Pár slov náleželo každému jménu a se smutkem v srdci jsme si každého připomněli.

Plynule jsme přešli ke slavnostnímu oceňování členů a dobrovolníků. Vždy nás potěší, že můžeme předat malou pozornost někomu, kdo si to zaslouží. Kromě oceněných si naše poděkování zasloužilo i spoustu dalších, kteří jsou často ochotni pomoc nabídnout. 

Jakmile si ocenění převzali své diplomy, mohli jsme usednout ke slavnostní večeři. Předsedkyně odbočky R. Jandrtová pronesla pár slov, které posléze stvrdila přípitkem. 

Jsme velice rádi, že tato akce měla velmi dobré odezvy a už teď se těšíme, že se na ní společně potkáme v příštím roce.

Naše velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří svou pomocí přispěli k plynulému chodu akce. Dále sponzorům, kteří dodali část občerstvení i tomboly a také všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem do akce zapojili.

 

 

Oslavu pořádáme jako připomínku 13. listopadu 1745, kdy se narodil Valentýn Hauy, člověk, který si všiml, že i mezi nevidomými jsou šikovní a nadaní lidé a rozhodl se pro ně něco udělat. Svůj život zasvětil výchově a učení nevidomých dětí a zasloužil se o změnu pohledu na zrakově znevýhodněné v tehdejší době.

 

 

 

 

 


Obrázky