V klubovně bez oken už můžeme dýchat

Publikováno 04.03.2022 13:10 Odbočka Olomouc


Obrázek

 

Pro připomenutí: V důsledku rekonstrukce budovy, v níž se nachází sídlo naší organizace, došlo k odstranění stávající 50 let staré vzduchotechniky, zajišťující výměnu vzduchu v prostorách naší odbočky bez oken, především pak v klubovně. Zde probíhají všechny vzdělávací, klubové i pohybové aktivity pro členy a uživatele s vážným zrakovým postižením.

Bylo nutno zajistit instalaci nového vzduchotechnického zařízení, a to také znamenalo mít dostatek finančních prostředků na všechny stavební a konstrukční práce. V průběhu podzimních měsíců minulého roku došlo k prudkému zvýšení cen stavebního materiálu i stavebních prací, a tudíž i ke zdvojnásobení nákladů na rekonstrukci oproti původnímu předpokladu.

Usilovně jsme hledali potřebné finanční zdroje a tehdy jsme objevili internetovou dárcovskou platformu DONIO. Jejím prostřednictvím jsme mohli uspořádat veřejnou sbírku. Ta byla zahájena 2. prosince 2021 a ukončena 28. února 2022.

Při šíření této informace nám hodně pomohla regionální i celostátní média, za něž jmenujme alespoň Olomoucké listy, Olomoucký deník, Český rozhlas Olomouc či Radio Proglas.
A stala se naprosto nečekaná věc, řekli bychom zázrak. Přímo na konto DONIA zaslalo téměř 60 dárců 50 000 Kč. Dalších 473 000 Kč nám štědří a velkorysí soukromí a firemní donátoři věnovali formou darovacích smluv.

Na konci sbírky se na našem účtu sešla neuvěřitelná částka – 523 000 Kč! Dalších 3 500 Kč nám přinesli dárci do odbočky osobně.
Děkujeme obrovsky za tento projev neuvěřitelné solidarity a podpory! Nesmírně si tohoto postoje vážíme!!!

Protože „beze vzduchu“ nelze žít a ani provozovat běžné aktivity, museli jsme zahájit instalační práce co nejdříve a ty probíhaly paralelně se sbírkou.

V těchto dnech jsou veškeré stavební a řemeslnické práce již prakticky ukončeny a my můžeme hradit postupně přicházející faktury.

Nyní se můžeme pyšnit moderním vzduchotechnickým zařízením, splňujícím hygienické předpisy a požadavky na energetické úspory, lehce obsluhovatelné,
a hlavně s tichým provozem. A protože sbírka přinesla daleko více finančních prostředků, než jsme očekávali, budeme moci také dovybavit klubovnu dalším potřebným nábytkem a taktéž renovovat zařízení kuchyňky, která je pro poskytování skupinových aktivit velmi důležitá.

Takže ještě jednou přátelé a příznivci, kteří jste nás nenechali na holičkách a podpořili jste nás v tísnivé situaci, opravdu upřímně a moc děkujeme!


Za všechny členy a uživatele i pracovníky odbočky Jan Příborský, předseda


Obrázky