V Šumperku známe výsledky sbírky Bílá pastelka

Publikováno 06.12.2019 08:47 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

V ŠUMPERKU ZNÁME VÝSLEDKY SBÍRKY BÍLÁ PASTELKA PRo ROK 2019

 

V letošním roce proběhla sbírka Bílá pastelka ve středu 16. října 2019, při příležitosti mezinárodního Dne bílé se konal již 20. ročník této sbírky.

Dobrovolníci a studenti vyrazili do ulic prodávat bílou pastelku za 30 Kč. V celé republice bylo vybráno 3 213 371,- Kč a na naší oblastní odbočce bylo vybráno 124 882,- Kč díky zapojení studentů a všech dobrovolníků, kterým bychom chtěli touto cestou moc poděkovat.   Rádi bychom také poděkovali naší nejlepší dvojici „pastelkářů“, která vybrala 11 443,- Kč a to byl František Vyhnálek a David Kubík, kteří byli oceněni jako nejlepší dvojice za Olomoucký kraj.

Výtěžek ze sbírky bude stejně jako v minulých letech využit k financování služeb pro nevidomé a slabozraké, dále k zajištění vzdělávacích, sportovních a klubových aktivit, které jsou směřovány k rozvoji schopností a dovedností osob se zrakovým postižením.

Vaší podpory a podpory veřejnosti si nesmírně vážíme. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a také všem, kteří si bílou pastelku zakoupili.