V Šumperku zazpíval Radek Žalud, doprovázel ho Filip Moravec

Publikováno 18.06.2018 19:12 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

V ŠUMPERKU ZAZPÍVAL RADEK ŽALUD

DOPROVÁZEL HO FILIP MORAVEC

 

Prosadit se v umělecké sféře je těžké i pro zdravého člověka, natož pak pro člověka se zdravotním omezením. Proto se v České republice i ve světě pořádají akce na podporu talentovaných handicapovaných lidí. I mezi nevidomými se tací lidé najdou, a proto SONS ČR, z. s., ve spolupráci s dalšími subjekty každoročně realizuje od roku 1995 festival DUN – Dny umění nevidomých na Moravě a napomáhá zviditelnit nevidomé a slabozraké umělce a tím tak zvýšit jejich šanci na uplatnění v umělecké sféře. Do festivalu se pravidelně zapojuje i naše šumperská odbočka.

Letošní 24. ročník festivalu je velmi pestrý a nabízí široký výběr kulturních událostí. Naše pozvání do Šumperka přijal   nevidomý populární zpěvák Radek Žalud a společně se slabozrakým kytaristou Filipem Moravcem vystoupil v klášterním kostele ve středu 6. 6. 2018 v podvečerních hodinách a oba publiku připravili krásný zážitek. Tuto sehranou dvojici si přišlo poslechnout téměř 75 milovníků kvalitní hudby a zpěvu, což nás velice potěšilo.

Radek Žalud vystudoval kromě klasického zpěvu i hru na akordeon, na klavír a ladění klavírů Na konzervatoři Jana Deyla pro zrakově postižené v Praze. V současné době působí jak na operní, tak na populární scéně a pohybuje se v okruhu známých českých osobností.

Filip Moravec sice nezpívá, ale s kytarou umí divy. Hru na ni studoval nejprve na ZUŠ v Jilemnici, pak na konzervatoři Jana Deyla a následně absolvoval pražskou AMU.

Jako organizátoři této akce jsme s vystoupením i návštěvností velmi spokojeni. Nadšení byli i účastníci, kteří událost při odchodu chválili. V takových chvílích víme, že co děláme, neděláme zbytečně. 

Koncert jsme mohli uskutečnit díky finančnímu příspěvku Olomouckého kraje, Ministerstva kultury a Města Šumperka. Městu Šumperk také děkujeme za prominutí platby za pronájem klášterního kostela a za dlouholetou spolupráci, které si velmi vážíme.

 

Libuše Skálová


Obrázky