Uvedení braillské tiskárny do provozu

Publikováno 11.10.2021 13:30 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Samotnému klubovému setkání předcházela instalace nové tiskárny pracovníky dodavatelské firmy, proškolení pracovníků Oblastní odbočky v její obsluze a zkušební tisk textových dokumentů a reliéfních obrázků.

Braillská tiskárna nám poslouží k přípravě materiálů pro nácvik čtení a psaní Braillova bodového písma, tisk odbočkového časopisu a informačních letáků, vánočních a novoročních přání. Služby braillského tisku bychom také rádi nabídli zrakově postiženým uživatelům našich služeb, studentům, institucím a firmám v našem regionu.

O spolupráci projevila zájem také Knihovna Kroměřížska, která se rozhodla zapojit i do letošního ročníku sbírky Bílá pastelka a zvažuje uspořádat akce, které by seznamovaly širší veřejnost s běžným životem zrakově postižených osob a s kompenzačními pomůckami, které jim jej usnadňují. Společně si také přejeme navázat na spolupráci z minulých let při pořádání kulturních akcí v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.

Ještě jednou děkujeme Nadačnímu fondu Světluška – Kaufland a Nadaci prof. Vejdovského za podporu rozšíření služeb pro zrakově postižené na našem pracovišti. Těšíme se, že braillskou tiskárnu plně využijeme nejen my, ale také další instituce i jednotlivci. Neváhejte se na nás obrátit!

 

 


Obrázky