Upozornění na špatnou realizaci bezbariérových úprav

Publikováno 30.08.2022 10:13 Odbočka Ústí nad Labem


Vážení přátelé,

v České republice se v posledních pětadvaceti letech podařilo SONS iniciovat vytvoření systému předpisů, počínaje zákony z oblasti stavebnictví a dopravy, přes jejich příslušné prováděcí vyhlášky, až k relevantním technickým normám, který by měl vytvářet podmínky pro podporu samostatnosti při pohybu a při využívání veřejné dopravy slabozrakými a nevidomými lidmi. Při realizaci těchto jednoduchých a laciných, ale docela účinných, bezbariérových úprav však dochází k neúměrnému počtu nesprávných provedení předepsaných úprav.               

Vítáme vstřícnost České televize, která již potřetí v pořadu ČT1 Černé ovce na zmíněné nedostatky kriticky upozorní. První z těchto nových pořadů bude vysílán ve čtvrtek 8. září 2022 v 17:40 hod. Na termíny vysílání dalších částí s problematikou nedostatků odstraňování bariér pro zrakově postižené opět upozorníme.