Umístění kasičky - nově v Husitském muzeu v Táboře

Publikováno 11.04.2022 11:18 Odbočka Tábor


Obrázek
Dne: 22.02.2022
Kde:

Vážení členové přinášíme Vám informaci o tom, že se nám podařilo navázat bližší spolupráci s Husitským muzeem v Táboře. V únoru nám byla do prostor Staré táborské radnice převzata kasička veřejné sbírky Bílá pastelka, která je určena na podporu výcviku vodících psů, ale i dalších podpůrných oblastí pro nevidomé, pro jejich zapojení do života a zaměstnání. Sbírku organizuje naše organizace -  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. V tomto roce, také v prostorách Gotického sálu Husitského muzea pořádáme benefiční koncert pro Bílou pastelku a to 8. října 2022, kde vystoupí "Sboráček" ZŠ Tábor Zborovská pod vedením Magdaleny Kolářové a Vokál klub SONS ČR pod vedením Pavla Menharta.  Pracovníci muzeum také v současné době v rámci  obnovy expozice Husité pracují na tom, aby byla expozice, co nejvíce přístupná lidem se specifickými potřebami, a aby nabízela zážitek také pro nevidomé. My se na expozici samozřejmě těšíme.