Událo se - Setkání s historií NJ

Publikováno 05.05.2022 14:58 Odbočka Nový Jičín


Fotokoláž z Setkání s historií NovojičínskaTradičně jsme se sešli třetí čtvrtek v dubnu v Muzeu v Novém Jičíně na pravidelném Setkání s historií.

Tentokrát nás pan Mgr. Petr Chlebec seznámil s průběhem pobytu Jana Amose Komenského ve Fulneku.

Jan Amos Komenský

(1592 v Nivnici – 1670 v Amsterodamu)

"Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv se koná, všech se týče" - tak zní moudrý a výstižný a přitom stále platný citát z díla světového myslitele, teologa, biskupa Jednoty bratrské, pedagoga i politika, jenž usiloval o mír mezi národy zatíženými kletbou třicetileté války.

Komenského pedagogický odkaz v podobě povinné školní docházky a důraz na samostatnou práci žáků, zvláště pak na studium jazyků, je světově uznávaný. Také jeho pedagogické zásady a postupy, zejména názornost a úkol motivace ve vyučování, se dodnes uplatňují ve výchově a vzdělávání nejen u nás, ale i v řadě zemí světa.

Duchovní dílo tohoto velikána žije i v našem regionu, kde ve Fulneku, jak sám prohlásil, strávil tři nejšťastnější léta svého života (1618 - 1621). Tady vzniklo dílo "Listové do nebe”, zde začal pracovat nad "Mapou markrabství moravského”.  V oné době kvetly na Novojičínsku i jeho zásluhou další bratrské školy (v Mořkově, Suchdole nad Odrou, Novém Jičíně, Starém Jičíně), které pomáhaly vzdělávat mládež.

Pobyt Komenského v našem okrese připomíná Národní kulturní památka - areál bývalého bratrského sboru ve Fulneku.