UZAVŘENÍ ODBOČKY

Publikováno 16.03.2020 09:49 Odbočka Česká Třebová


 

Vážení členové, uživatelé našich sociálních služeb

a vážená veřejnosti,

 

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR., oznamujeme, že pracovníci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. budou výkon svých činností zajišťovat převážně z domova.

Veškerá klubová činnost a aktivity jsou přerušeny do 27. března.

 

V případě potřevy

Naleznete kontakty,

na stránce www.sons.cz/kontakty/odbocky.