Tyfloart 2018

Publikováno 05.10.2018 10:00 Odbočka Olomouc


Obrázek

Po příjezdu do Vsetína jsme spolu s účastníky Tyfloartu navštívili místní zámek, kde je umístěno Muzeum regionu Valašsko. Zde jsme se dozvěděli velice zajímavé informace o tomto svébytném národopisném a kulturním regionu.

Nedaleko od vchodu do zámku je umístěn dřevěný model budovy, který je zajímavě zpracovaný – je čtvercového půdorysu a jeho vnitřním prostorem se dají poslat dřevěné kuličky, které ve spodních patrech vyjedou ven.

Když dorazili všichni účastníci prohlídky (bylo nás opravdu hodně), rozdělili jsme se na tři skupiny a vydali se za našimi průvodci prohlédnout si expozice v zámku.

Naše skupina jako první navštívila expozici „V partyzánských horách (o protektorátu a odboji na Vsetínsku za 2. světové války). V expozici je ukázána historie odboje na území Vsetínska i to, jakým způsobem ovlivňoval život místních obyvatel. Mohli jsme si hmatem prohlédnout například dobové zbraně, vojenské čepice či helmy a jiné předměty z této doby.

Následně jsme navštívili expozici „Fenomén ohýbaného nábytku“, která návštěvníkům dává možnost si prohlédnout výběr z profilového sbírkového fondu muzea a dobovou i současnou produkci bystřické Továrny na ohýbaný nábytek (TON).

Poslední expozice, kterou jsme navštívili, nese název: „Výroční a rodinné zvyky“ (o zvykosloví na Valašsku).  Díky ní jsme poznali, jak se dříve žilo na Valašsku od jara do zimy, od narození do smrti. Paní průvodkyně nám názorně předvedla, z čeho a jak se například dříve vyráběly látky, nebo vlněné příze. Některé vzácné výrobky a tkaniny jsme si mohli prohlédnout i hapticky.

Za možnost si ve všech expozicích prohlížet exponáty i hmatem, Muzeu velmi děkujeme, protože ne každý návštěvník má tuto příležitost.

Po prohlídce muzea jsme se všichni společně prošli centrem města a místním parkem do Domu Kultury Vsetín, kde se festival Tyfloart konal.

Slavnostního zahájení festivalu se zúčastnilo více než 220 diváků z celé České republiky.

Po chutném obědě festival zahájila a srdečně všechny přivítala vedoucí pracoviště Oblastní odbočky SONS Vsetín Ing. Dagmar Filgasová. Diváky rovněž s přáním příjemně strávených chvil na festivalu uvítal prezident SONS pan Mgr. Václav Polášek a k zúčastněným taktéž promluvili starosta města Vsetína pan Jiří Růžička a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Už tento první den festivalu byl žánrově velmi pestrý – mohli jsme si vychutnat sborový i sólový zpěv, přednes poezie i tanec. Nejvíce nás zaujalo vystoupení zrakově postižených z divadélka Verva Praha, pásmo písní z Kyjova v podání souboru Pastelky či hudební vystoupení klientů z Rehabilitačního střediska pro zrakově postižené v Praze - Dědině. Téměř všichni jsme si vyzkoušeli také návštěvu ve zdejší „Kavárně Potmě“. Rovněž jsme si ve stáncích přímo v sále i v přilehlých prostorách zakoupili drobné výrobky zrakově hendikepovaných členů SONS.

Zpět do Olomouce jsme dorazili až po osmé hodině, protože pokud bychom jeli dřívějším vlakem, zážitků by bylo méně a to by byla veliká škoda!

Všichni, kdo jsme se festivalu zúčastnili, jsme byli nadšení, protože bylo znát, že byl pořádán s velkou láskou. Moc rádi se na další ročník opět podíváme.

K článku přikládáme odkaz na reportáž, ve které je zachycena velice příjemná atmosféra, která po celou dobu na Tyfloartu panovala: https://www.youtube.com/watch?v=zbj8TWrC1E0&feature=youtu.be

Připojujeme také odkaz na stránky města Vsetína, kde naleznete fotografie z festivalu: https://www.mestovsetin.cz/festival-zajmove-umelecke-cinnosti-osob-se-zrakovym-postizenim-se-vydaril/d-532163                                                                        

Bc. Klára Kočí

 


Obrázky