Týden se ZOROU

Publikováno 31.01.2022 15:22 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Týden se ZOROU.

            Je tištěna zvětšeným typem běžného písma, bodovým Brailleovým písmem, je k dispozici na flash discích, na CD, přes elektronickou poštu i na webových stránkách. Je tedy dostupná všem zájemcům nejen z řad zrakově postižených, ale i mezi širokou veřejností. Významné jsou i její tématicky zaměřené přílohy určené například ženám, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám. 

V hudebním oddělení  zdejší knihovny jsme uspořádali Malé posezení se Zorou. Měli jsme možnost  seznámit se s různými typy provedení časopisu a dozvědět se i něco z jeho obsahu. Z verze v bodovém písmu nám pan Tadeusz Karaś přečetl obsáhlý, ale velmi zajímavý článek Dana Klementa, studenta pražské Konzervatoře Jana Deyla. Ve vyprávění nazvaném „Jako hudebník jsem se vlastně narodil“ tento mladý muž, který hraje na deset hudebních nástrojů, zpívá, veřejně vystupuje i skládá vlastní hudbu, velice poutavým způsobem popsal svou cestu životem s hudbou i plány do dalších let, v nichž hudba je pochopitelně stále na prvním místě. V druhé části svého čtení využil pan Karaś přílohu Zory pro ženy Ema, a poučil nás,  jak správně dodržovat pitný režim.

            Posezení se všem přítomným líbilo a shodli jsme se, že si někdy podobnou schůzku zopakujeme.

            Závěrem se sluší poděkovat panu Karaśovi za ochotu seznámit nás se zajímavými články a s  technikou čtení bodového písma i za trpělivé předčítání. Městské knihovně děkujeme za vstřícnost při pořádání našich akcí, věříme, že nám i nadále zachová svou přízeň a těšíme se na další setkání.

                                                                                                                                                                                                                                      Napsala: J. Hanušová


Obrázky

v knihovně v knihovně
účastníci... účastníci...