Trénink paměti

Publikováno 14.04.2024 17:43 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Tu jsme si procvičili například určováním našich měst a řek, které jimi protékají, doplňováním přísloví a lidových rčení, přednesem básní českých autorů a zpěvem lidových písní.

Děkujeme všem za hojnou účast a příjemně prožité chvíle.

Těšíme se opět na shledanou při dalších odbočkových akcích.


Obrázky