Trénink Braillova písma

Publikováno 01.06.2018 10:17 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Po jejich zvládnutí a zopakování ostatních známých znaků a zakládání papíru do Pichtova psacího stroje jsme se mohli pustit do psaní a čtení, nejprve jednotlivých znaků – písmen a slabik, poté i slov a krátkých vět. Účastníci našich setkání zjistili, jak bude důležité s postupně přibývajícími novými znaky trénovat hmat pravidelným čtením.

Všem děkujeme za účast a už se moc těšíme na další setkání.


Obrázky