Tmavomodrý festival

Publikováno 18.05.2015 18:00 Odbočka Olomouc


Obrázek
Festival se uskutečnil ve dnech 14. – 16. května 2015 opět v prostorách
sálu Břetislava Bakaly v Brně. Proběhly koncerty, divadelní představení a bohatý doprovodný program, který zahrnoval i dvoudenní výstavu
kompenzačních pomůcek, setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní
techniky (organizuje TyfloCentrum Brno, o. p. s.), prezentaci škol výcviku
vodicích psů (organizuje Tyflocentrum Brno, o. p. s. ve spolupráci se
Střediskem výcviku vodicích psů SONS ČR a Školou pro výcvik vodicích
psů Adamov), prodej speciálních pomůcek a jarmark arteterapeutických
dílen. Novinkou byl sobotní odpolední blok "Setkání zrakově postižených
uživatelů výpočetní techniky II." (prakticky zaměřené workshopy ve
středisku Teiresiás). Informace čerpány z: www.tmavomodry.cz
Účast členů olomoucké odbočky SONS na posledním dni festivalu
nechyběla. Společně jsme dorazili bez problémů až do "bílého domu", kde
nás již před budovou uvítalo několik vodicích psů s jejich cvičiteli.
Vnitřní část - poměrně dlouhá chodba plná stolků s náročnými
elektronickými pomůckami, prodejem výrobků arteterapeutických dílen a
spec.kompenzačních pomůcek. V dalším sále probíhaly odborné přednášky
a besedy. Každý zájemce o tuto problematiku tu jistě nalezl mnoho
zajímavého a poučného.
Samozřejmě zde také docházelo k přátelským setkáním a rozhovorům
dlouholetých známých, které tato problematika spojuje. V předsálí chodby byla nejen k tomuto účelu v provozu příjemná kavárna. Všudypřítomní
organizátoři, označení jmenovkou nabízeli pomoc, potřebné informace a
doprovod.
Po ukončení základní části festivalu ve 12 hodin se část účastníků s
doprovodem odebrala do nedaleké budovy univerzity, kde sídlí Teiresiás –
středisko pomáhající ZP studentům. https://www.teiresias.muni.cz/
Zde po úvodním přivítání a dobrém pohoštění (bagety a štrůdl či
sušenky), proběhly další zajímavé workshopy pro předem přihlášené.
Novinky z oblasti využívání náročných elektronických pomůcek pro
zasvěcené byly jistě velmi přínosné. Většina naší výpravy se po druhé
části tohoto odpoledního setkání odebrala k domovu. Plni dojmů,
informací.
Velké poděkování patří organizátorům - pracovníkům brněnského
TyfloCentra, všem vystavovatelům, přednášejícím, dobrovolníkům a
pracovníkům Teiresiás. Dlouho budeme vzpomínat a díky věnovanému
flashdisku si můžeme i připomínat nově získané informace.

M. Kebrdlová

Obrázky

16. 5. Tmavomodrý festival Brno 16. 5. Tmavomodrý festival Brno
16. 5. Tmavomodrý festival Brno 16. 5. Tmavomodrý festival Brno
16. 5. Tmavomodrý festival Brno 16. 5. Tmavomodrý festival Brno
16. 5. Tmavomodrý festival Brno 16. 5. Tmavomodrý festival Brno
16. 5. Tmavomodrý festival Brno 16. 5. Tmavomodrý festival Brno
16. 5. Tmavomodrý festival Brno 16. 5. Tmavomodrý festival Brno