Tisková zpráva z Festivalu DUN v Moravskoslezském kraji

Publikováno 23.06.2020 10:02 Filgasová Dagmar


Obrázek

Tisková zpráva z Festivalu DUN v Moravskoslezském kraji

  1. ročník Festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2019 (DUN 2019) proběhl za finanční podpory Ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje a mnoha dalších subjektů a dárců v Ostravě, Novém Jičíně, Kopřivnici, Frenštátě p. Radhoštěm, Příboře, Opavě, Frýdku-Místku, Orlové, Havířově, Jablunkově a Kuníně. Akce v jednotlivých moravských městech probíhaly od dubna do září 2019.

Festival Dny umění nevidomých na Moravě je víceoborový festival zrakově postižených profesionálních umělců a souborů, jejichž součástí jsou nevidomí a slabozrací členové. Koná se každoročně již od roku 1995 ve vybraných městech především střední a severní Moravy a Slezska. Hlavním organizátorem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. (SONS ČR, z.s.), ve spolupráci s krajskými a městskými úřady v příslušných místech, kulturními a školskými zařízeními, místními odbočkami SONS ČR a dalšími subjekty.

Cílem festivalu je představit nejširší veřejnosti nadané zrakově postižené umělce a přesvědčit ji tak o tom, že nevidomý či slabozraký člověk má pouze ztížené zrakové možnosti, ale jinak je zcela schopen být nedílnou součástí společnosti.

Jedná se o prestižní akci nadregionálního významu, na které se představilo 27 zrakově postižených umělců. Tento Festival shlédlo v Moravskoslezském kraji přibližně 1700 návštěvníků.

Nad Festivalem převzal záštitu 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo.