Tisková zpráva k vysílání filmu Milada s audio popisem na TV Nova

Publikováno 08.11.2018 16:00 Salaba Marek


V rámci evropských projektů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku byl vytvořen v březnu 2018 profesionální audio popis k českému filmu Milada.

Audio popis je speciální rozšíření audiovizuálních děl o přídavnou zvukovou stopu, jejíž obsah (slovní popis) nevidomým a těžce zrakově postiženým divákům pomáhá lépe pochopit děj, zejména jeho vizuální složku, která není vyjádřena zvukem, případně je zvukem obtížně rozpoznatelná. Tvorba audio popisu se řídí řadou pravidel, z nichž nejdůležitější je objektivní popis děje, nikoliv jeho výklad komentátorem, a odborné zpracování komentáře, respektující specifika psychologie vnímání a myšlení těžce zrakově postižených.

Film Milada byl zvolen nejen pro své zachycení významných historických okamžiků našich dějin, nýbrž také pro způsob vyprávění, který je velmi vizuální, a proto si obzvláště zasloužil být zpřístupněn.

Díky vstřícnosti televize Nova bude dne 9. listopadu 2018 od 20:20 v rámci běžného vysílání film Milada opatřen naším profesionálním audio popisem, a to prostřednictvím speciálního zvukového kanálu, který si zrakově postižení na svých televizních přijímačích mohou aktivovat. „Velice si vážíme této nově navázané spolupráce a jsme přesvědčeni, že tento počin bude v budoucnu zopakován i u dalších celovečerních filmů, ke kterým SONS vytvořila nebo vytvoří audio popis.“ uvedl Rudolf Volejník, viceprezident SONS.

I pro zrakově postižené je filmová tvorba důležitou součástí kulturního a společenského života. I u ní je však důležité zohledňovat zrakový hendikep, který představuje určité bariéry pro její plnohodnotné vnímání. Díky kvalitnímu audio popisu se však většinou daří tyto bariéry bořit. Je naším velkým přáním a cílem, aby co nejvíce filmů bylo takto zpřístupněno.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky je zapsaný spolek s celostátní působností, který vznikl 16. 6. 1996. Své odbočky a odborná střediska má v převážné většině okresů ČR a sdružuje na 10 000 členů.

Tisková zpráva na stránkách TV Nova