Tisková zpráva SONS ČR k problematice tzv. Segwayů

Publikováno 03.06.2015 14:24 Frank Jan


T I S K O V Á   Z P R Á V A

 

Vláda vytváří nebezpečnou situaci pro chodce!!

  

Ministerstvo dopravy předložilo vládě ČR k projednání novelu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Návrh mj. zakazoval provozování osobního přepravního prostředku – tzv. segwaye - na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty a na vozovce. K projednání v poslanecké sněmovně však vláda posílá následující návrh onoho ustanovení: „… Osoba na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení (dále jen „osobní technický prostředek“) smí užít chodníku, stezky pro chodce, stezky pro chodce a cyklisty nebo odděleného pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. …“

K tomu vysvětleme, že „osobní technický prostředek“ ve vládou schváleném znění novely zákona je zařízení, s nímž se již nějakou dobu setkáváme obvykle pod názvem segway na ulicích Prahy a dalších větších měst. Zkrátka: Bude-li ono ustanovení zákona schváleno, můžeme se těšit, že na ulicích měst se zanedlouho bude prohánět stále více plošinek s kolečky po stranách, s jakýmisi řídítky, poháněné elektromotory napájenými z akumulátoru, s hmotností několik desítek kilogramů, s možnou rychlostí přes 20 km/hod. (tedy více než 5 m/s), pohybující se velice potichu a řízené kýmkoli.

Nechápeme to a bojíme se!

Se segwayi se zatím setkáváme ve větších městech a jsou převážně provozované cestovními kancelářemi. Již tak byly zaznamenány první incidenty s chodci. Pořizovací cena segwayů rapidně klesá. Jejich počet na chodnících českých obcí se tedy bude zákonitě rapidně zvětšovat. Budou všichni jejich uživatelé schopni a ochotni dbát na dostatečnou bezpečnost svoji i ostatních? Není třeba nijaké bujné fantazie, abychom si představili, že se tím vytváří podmínky pro vážné úrazy chodců. To teprve potom budeme čekat na další novelu zákona, která ono nesmyslné  ustanovení zruší, a provoz segwayů na chodnících zakáže?

Mgr. Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR: „Nevidomí občané Prahy se na nás obracejí se svými obavami z kolizí se segwayi. Upozorňují na to, že vozítko není slyšet a jede při tom rychle. Vůbec nevíme, jak zručný, odpovědný a ohleduplný je jeho řidič. Jestliže je vozítko nebezpečné pro všechny chodce, pro nevidomé a špatně vidící to platí mnohonásobně více. Proto se náš spolek zrakově postižených lidí obrací na širokou veřejnost se žádostí o podporu v úsilí o včasný zákaz provozu segwayů na chodnících dříve, než se začne zvyšovat počet jimi způsobených úrazů. Proto se obracíme na poslance parlamentu ČR s výzvou o odmítnutí návrhu vlády a prosazení zákazu provozu segwayů na chodnících.“

 

"Chodník by měl sloužit chodcům a nikoli motorové dopravě s výjimkou vozíčkářů. Kromě toho, že jsou segwayisté  nebezpeční, neboť jejich váha i kynetická energie je mnohem vyšší než chodce, zabírají i mnohem více prostoru.  Obávají se jich oprávněně nejen nevidomí, ale i rodiče s malými dětmi," tvrdí Jarmila Johnová, předsedkyně neziskové organizace Pražské matky.


K iniciativě SONS se připojují:

Pražská organizace vozíčkářů, o.s.

Pražské matky

Klub přátel červenobílé hole

 

 

Kontakty:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)

Kontaktní osoba: Mgr. Viktor Dudr, Metodické centrum odstraňování bariér SONS

mobil: 777 722 783

e-mail: dudr@sons.cz

 

Pražská organizace vozíčkářů, o.s. (POV)

Kontaktní osoba: Ing. Marie Málková

mobil: 739 071 616

email: malkova@pov.cz

 

Pražské matky

Kontaktní osoba: Jarmila Johnová

mobil: 721 761 474

e-mail: jarmila.johnova@prazskematky.cz

 

Klub přátel červenobílé hole
Kontaktní osoba: Ota Pačesová

mobil: 775 164 190

e-mail: pacesova.ota@volny.cz