Textilní centrum a Vodní hrad

Publikováno 26.07.2017 15:05 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Textilní centrum a Vodní hrad v České Lípě

 

Vždycky nás moc potěší, když objevíme místa, která si může prohlédnout nevidomý. Nám se dostalo i takové možnosti, že jsme si mohli vyzkoušet  podmínky exkurze do textilního centra a spolupodílet se tak  na tvorbě prohlídkové trasy spojené i s prohlídkou Vodního hradu v České Lípě. Tuto možnost nám poskytla ředitelka organizace Lipý Česká Lípa Mgr. Jiřina Kučerová. Spolu s průvodkyněmi těchto objektů jsme prošli textilním centrem a vyzkoušeli si i tisk na látku a poté se zastavili u hmatové mapy před Vodním hradem. Tady začala prohlídková trasa Vodního hradu. Mladičká průvodkyně nás kromě historie seznámila i s prostorem nádvoří hradu. Popisovala různé tvary půdorysů místností zachovaných pouze v základech, bezpečně nás provedla podsklepením a ve věži, kde se nachází malá kuchyňka, nám přehledně popsala celou místnost. Během prohlídky jsme si mohli rukama prohlédnout vrata s kovanými panty, ve sklepě vrstvy archeologického výzkumu, v kuchyňce různé  hrnčířské nádoby nebo úlomky nalezené při archeologickém výzkumu v České Lípě a dodnes funkční kachlový sporák. Byla to zajímavá prohlídka, ale co pro nás bylo nejdůležitější, že po prohlídce následovalo posezení se všemi zúčastněnými a vzájemné vyměňování poznatků. Paní ředitelka a průvodkyně se nás vyptávaly na naše postřehy a připomínky. Všechno si pečlivě zaznamenávaly pro další zpracování, a proto věříme, že až na jaře příštího roku navštívíte Českou Lípu a spojíte si prohlídku města i s návštěvou textilního centra a Vodního hradu, budete mile překvapeni, jak se zde příjemné průvodkyně na nevidomé připravily.

Moc děkujeme za milé přijetí a hlavně za nabídku být u přípravy celého projektu.


Obrázky