TZUS Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace


TZUS Výrobky pro osoby s omezenou schopností orientace:

informace pro certifikaci

dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené

http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/12-stavebni-vyrobky-pro-hygienicka-zarizeni-a-ostatni-specialni-vyrobky

Technický návod (TN):

TN 12_03_04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené - ke stažení 12_03_04.pdf
 
TN 12_03_05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené - ke stažení 12_03_05.pdf

TN 12_03_06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené - ke stažení 12_03_06.pdf

 

Akustické orientační a informační majáky

TN 12_03_07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené - ke stažení 12_03_07.pdf