Šumperská odbočka SONS se prezentuje...

Publikováno 03.08.2016 07:04 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

ŠUMPERSKÁ ODBOČKA SE PREZENTUJE...

 

Šumperská odbočka SONS spolupracuje s okolními městy, obcemi, středisky či školami a společně s nimi se zapojuje do nejrůznějších akcí. Možností, jak zvýšit povědomí o životě lidí se zrakovým handicapem a činnosti naší organizace, není nikdy dost, a proto využíváme každé příležitosti.

V roce 2016 proběhla celá řada prezentací a osvětových akcí SONS Šumperk. Vidět jste nás mohli například v Hanušovicích, v Mohelnici, v Libině a jak jinak, než v Šumperku. Informace o tom, čím se šumperská odbočka SONS zabývá a co a komu poskytuje, jsme předávali malým i velkým, prostě všem.

O některých našich aktivitách zaměřených na zvyšování povědomí o problematice zrakového postižení jsme se zmínili jjiž dříve a nyní se společně poohlédneme za těmi ostatními.

V neděli 8. května 2016 jsme se prezentovali v parku Sady 1. máje v Šumperku, kde probíhala akce Kloboukový den. Organizátorem bylo Středisko volnočasových aktivit Doris, jejiž akce jsou velmi žádané a stojí za to je navštívit. Kloboukový den byl určen pro rodiče s dětmi různého věku, a tak jsme naše „sonsácké“ stanoviště s úkoly přizpůsobili. Stezku s překážkami zdolávali pomocí bílé hole malí i velcí, nápis v Braillově písmu luštila s radostí celá rodina a třídění předmětů bez pomoci zraku zvládli i ti nejmenší. Pro zvídavé byly v záloze připraveny kompenzační pomůcky a hry pro nevidomé. 

Další povedená květnová prezentace odbočky SONS se uskutečnila v Mohelnici a byla určena pro mateřské a základní školy i pro širokou veřejnost. Ti, co se rozhodli za námi dorazit do Kulturního domu, se seznámili téměř se všemi oblastmi života osob se zrakovým postižením. U činností  z nácviku samoobsluhy jsme žáky i paní učitelky trošku potrápili, zato při podpisu pod stolní kamerovou lupou jen hrstka vydržela nepodvádět. Třídění odpadů pod vedením naší komunikativní dobrovolnice probíhalo bez sebemenších problémů, a jak tráví slabozrací a nevidomí volný čas předvedl jeden z našich dlouholetých členů. Děti i dospělí si zahráli showdown, hru Člověče, nezlob se nebo šachy, a to všechno bez kontroly zrakem.  Dlouholeté a zkušené pracovnice mezitím zaměstnávaly přítomné u náročnějších kompenzačních pomůcek, simulačních brýlí nebo hmatových obrázků.

V červnu pak následovaly prezentace v rámci Dnů integrovaného záchranného systému v Hanušovicích a v Libině. Kromě obvyklých zážitkových aktivit si zde každý mohl zkusit, jak sbalit nevidomému batůžek při evakuaci hořícího domu. A tímto prezentace nekončí!

A nebyli bychom to my, pracovníci šumperské odbočky, kdybychom se nenahrnuli, kam se dá. A tak jsme nesměli chybět ani na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, který se konal v Šumperku 14. června 2016.

Maraton prezentačních akcí završila Stezka s Bílou pastelkou, která se konala v úterý 21.6.2016 v Šumperku, a která byla určena pro děti z MŠ a ZŠ. Tato akce se koanala prvním rokem a jejím  cílem bylo ukázat a zažít, pomocí jakých smyslů se orientuje nevidomý člověk. Stezka s Bílou pastelkou měla velký úspěch jak u dětí tak i u jejich učitelského dozoru.

Kromě těchto akcí probíhali na odbočce v Šumperku i jiné aktivity a několik posledních měsíců bylo opravdu náročných. I přesto nelitujeme a považujeme toto období za velmi přínosné a těšíme se na další setkání s našimi příznivci.

 

 

Libuše Skálová


Obrázky

Kloboukový den 1 Kloboukový den 1
Kloboukový den 2 Kloboukový den 2
Prezentace Mohelnice 1 Prezentace Mohelnice 1
Prezentace Mohelnice 2 Prezentace Mohelnice 2
IZS Hanušovice 1 IZS Hanušovice 1
IZS Hanušovice 2 IZS Hanušovice 2
IZS Libina 1 IZS Libina 1
IZS Libina 2 IZS Libina 2
Stezka s Bílou pastelkou 1 Stezka s Bílou pastelkou 1
Stezka s Bílou pastelkou 2 Stezka s Bílou pastelkou 2