Šumperská odbočka SONS na pobytu v Poděbradech

Publikováno 13.11.2017 20:02 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

                                                  ŠUMPERSKÁ ODBOČKA NA POBYTU

V PODĚBRADECH

 

 

Jednou za rok vyráží naše šumperská odbočka SONS se skupinkou zrakově postižených a jejich průvodci na rehabilitační pobyt do vyhlášených českých lázní, aby si procvičili a zlepšili dovednosti potřebné k samostatnému životu a společně rozvíjeli své dosavadní schopnosti. K tomuto účelu nám v letošním roce posloužilo lázeňské město Poděbrady. Od pondělí 16. do neděle 22. října 2017 jsme měli možnost poznat kouzlo, jenž Poděbrady mají, a příjemné prostředí využít ke splnění cíleně připraveného programu, který k našim pobytům vždy neodmyslitelně patří.

Stanovených cílů jsme začali dosahovat od prvního dne, kdy celá naše skupinka nastoupila do vlaku směr Poděbrady. Zaměřovali jsme se převážně na nácvik prostorové orientace s bílou holí i bez ní, komunikaci s cizími lidmi, chůzi s průvodcem a rozvíjení sociálních vztahů. Trénovali jsme v penzionu, v lázeňském parku, při návštěvě restauračních zařízení, při společných aktivitách a vše probíhalo tak přirozeně, že někteří z nás ani nezaznamenali, že se zdokonalují a upevňují své dobré návyky vedoucí k nezávislosti na pomoci druhých.

Vedoucí připravili opravdu pestrý plán a v rámci pobytu jsme stihli zažít zajímavé chvíle a rozšířit si obzory.

Seznámili jsme se s firmou Spektra, která nám ukázala novinky z oblasti náročných kompenzačních pomůcek, společně jsme navštívili mezi členy naší odbočky velmi oblíbenou PhDr. Danu Markovou a absolvovali jsme vycházku s průvodkyní, která nám řekla něco o historii tohoto krásného města. A co by to bylo za rehabilitační pobyt, kdybychom svým tělům nedopřáli maximální uvolnění. Maséři nám pomohli odstranit svalové napětí a k celkovému protáhnutí nám pomohlo cvičení v bazénu.

Sobotní odpoledne a večer jsme strávili v nedalekých Dětenicích, které jsou ve světě známé díky své nevšední hospůdce, kouzelnému zámku a rytířským turnajům. Jednoho takového turnaje jsme se zúčastnili i my, samozřejmě jako diváci. Ti co viděli, zhlédli nádhernou podívanou, a ti co neviděli, získali představu ze zvuků vycházejících z pískového kolbiště. Dupot a řehtání koní, řinčení výzbroje, nadávání, vtipné průpovídky chrabrých rytířů a jásání lidí z tribuny. Atmosféra středověku nás obklopila a vnímali jsme ji snad všemi smysly.

Následovala prohlídka zámku s průvodcem, která předčila naše očekávání. Čarodějnice Kopretinka pojala svůj výklad malinko netradičně a nikdo z nás na ní rozhodně nezapomene. Jejímu podání jsme se smáli, až jsme se za břicho popadali. Prohlídku jsme zakončili návštěvou zámeckého pivovaru s ochutnávkou světlého a tmavého piva.

Když už jsme se ocitli v tom středověku, nesměli jsme zapomenout navštívit i tamější středověkou krčmu s večerním programem. Večeře v záři svíček, na stole břišní tanečnice, ohnivá show, mučení provinilých a hlazení hada. No řeknu vám, nenudili jsme se. Výlet do Dětenic nebyl v žádném případě ztrátou času a každopádně bude na co vzpomínat.

Pobyt v Poděbradech byl ukázkou toho, že se dá skloubit příjemné s užitečným. V průběhu 6 dní měl každý možnost na sobě zapracovat a přiměřeně si zvýšit sebevědomí, které s ohledem na zrakový handicap často kolísá.

Neznámé prostředí, cizí lidé, nepředvídatelné situace a pečlivě zvolený a rozmanitý program se stali pro všechny účastníky skvělými učiteli.

 

Rehabilitační pobyt mohl být zrealizován díky finanční podpoře města Šumperk a města Zábřeh.

 

Libuše Skálová


Obrázky

01 01
02 02
03 03
04 04
05 05
06 06
07 07
08 08
09 09
10 10
11 11