Středisko SEVER a DOTEK v Horním Maršově

Publikováno 12.02.2018 15:38 Odbočka Trutnov


Obrázek

Přestože jsme se vydali jen do blízkého Horního Maršova, tak jsme zůstali překvapeni, co ukrývá za krásu. 7.2.2018 jsme navštívili DOTEK - Dům obnovy tradic, etiky a kultury v Horním Maršově. DOTEK sídlí v bývalé barokní faře. Fara je majetkem střediska SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky.

Smyslem domu DOTEK je obnovení vztahu lidí ke krajině a přírodě, zachování kulturního dědictví, šíření dovedností směřující k trvale udržitelnému životu.

Bývalá barokní fara v Horním Maršově (východní Krkonoše) je příkladem jedinečného spojení kulturní památky s provozem vybaveným moderními technologiemi (vytápění na biomasu, solární kolektory, rekuperace).

Na faře se nachází informační centrum s prodejnou regionálních výrobků – infokoloniál, interaktivní expozice Fara na Dotek, dílna pro tkalcování, seminární místnosti, klubovna, knihovna, kuchyně a jídelna, pokoje v podkroví, zahrada a malé hospodářství s domácími zvířaty. V těsném sousedství fary stojí nejstarší strom a nejstarší kostel východních Krkonoš – všechny tyto památky tvoří dohromady pozoruhodný celek s výrazným geniem loci.

 

 


Obrázky