Společná prohlídka Malých lázní v Bělovsi a kostela sv. Vavřince v Náchodě

Publikováno 24.08.2022 13:18 Odbočka Náchod


Obrázek

Společný výlet OO SONS Náchod a OO SONS Trutnov do Bělovse a Náchoda 10. 8. 2022

Již podruhé jsme zamířili do lázní Běloves, tentokrát i s přáteli z Trutnova.

Po ochutnání minerální vody z prameníků Jan a Běla nás čekala ve Vile Komenský zajímavá přednáška o historii lázeňství a technice získávání léčivých vod. První vřídla byla čerpána z hloubky 29 metrů, dnešní prameníky Jan a Běla z hloubky 90 metrů. Jsou tedy téměř zbaveny nebezpečného arzenu.

V prostorách infocentra je instalována výstava obrazů a uměleckých fotografií malířky Hany Šálové.

Historie Malých lázní sahá do 19. století. Hlavní lázně byly významné i ve 20. století. Léčila se zde řada známých osobností, mezi nimi například i Vlasta Burian. Postupně však sláva lázní upadala a po restitucích 90. let zanikly úplně.

Návštěvu s přáteli jsme zakončili v příjemném prostředí kolonády u dobré kávy, abychom načerpali sil na cestu za poznáním okresního města. Náchod nás vítal v plné kráse letního dne. Poseděli jsme na lavičce Josefa Škvoreckého, vyfotografovali se a rozhlédli po uměleckých skvostech, významných budovách a historických zákoutích. Jak málo si člověk v běhu denního života a spěchu všímá krásy kolem sebe. Stačí se zastavit a rozhlédnout. Málokdo si například všimne sochy tzv. rytíře Hrona, údajného zakladatele Náchoda, umístěného na mohutném opěráku v nároží radniční věže.

Hlavní částí programu byla návštěva kostela sv. Vavřince. Tento světec žil za vlády římského císaře Valeriana (253-260) a zemřel mučednickou smrtí. V kostele nás přivítala Jana Nyčová a celou naši společnost předala Mariánu Linhartovi. Ten dovedl velmi pěkně vyprávět. A k vidění je opravdu mnoho. Kazatelna z roku 1791, pozdně gotický sanktuář, pískovcový epitaf rodu Smiřických, cínová křtitelnice a oltář sv. Vavřince. Členka skupiny mgr. Běla Hejzlarová obohatila výklad o historii Náchoda a okolí. Nečekaným překvapením byl malý varhanní koncert. Tento umělecký zážitek nám připravil vzpomínaný průvodce Marián Linhart. Výlet skončil pozdním obědem a dobrou kávou v restauraci U města Prahy.

Všichni byli spokojeni, naši hosté budou jistě na Náchod rádi vzpomínat. Poděkování za přípravu setkání patří naší ochotné člence Ivě Procházkové, která je dobrou pomocnicí předsedovi Aleši Podlešákovi.

Zapsala mgr. Běla Hejzlarová, členka SONS Náchod


Obrázky