Speciální školy jsou nezastupitelné

Publikováno 14.07.2022 21:25 Odbočka Opava


 "Určitě je správné, že se jako společnost snažíme zajistit, aby se všechny děti mohly vzdělávat v jedné škole.

Měli bychom se ale zabývat také tím, jak v nich hendikepované děti učit, aby to pro ně bylo podnětné, motivující a hlavně přínosné, aby se skutečně něco naučily," říká odbornice na výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Pedagogické fakulty UK a ředitelka pražské střední školy pro zrakově postižené Klára Eliášková.  

http://www.pedagogicke.info/2022/07/klara-eliaskova-specialni-skoly-jsou.html