Soutěž vodicích psů Boskovice - 11. 6. 2021

Publikováno 11.06.2021 10:26 Odbočka Blansko


Obrázek

V pátek 11. června od ranních hodin bylo v Boskovicích před radnicí rušno.
Stavěli se stánky, chystala se trasa, zábor území. V 9:00 hodin vše vypuklo, a
to už jsme stáli na svých stanovištích. Přicházeli jednotliví držitelé vodicího
psa pro svoje startovní číslo, vždyť za chvíli začne soutěž Cesta ve tmě (letos
17. ročník soutěže ve výkonu vodicích psů). Trasou je doprovázeli rozhodčí,
kteří bedlivě sledovali, jak každý pes plní své povinnosti. Bodovala se i
poslušnost ve vymezeném prostoru. Záštitu nad celou akcí převzal pan
starosta města Boskovic pan ing. Jaroslav Dohnálek. K tomu je náměstí plné
dětí ať už z mateřských škol, ale i z prvních stupňů. Nechybí náhodní
kolemjdoucí, často zapojeni do bohatého doprovodného programu.
Bohatý doprovodný program se těšil velkému zájmu jak z řad veřejnosti, tak
také žáků místních škol. Počasí bylo příznivé. Myslíme si, že jsme ukázali
všem, že naše činnost ve prospěch nevidomých a těžce zrakově postižených
má smysl. A tak jsme důstojně oslavili 25-letou činnost naší organizace.


Obrázky