Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma

Publikováno 01.03.2019 16:49 Odbočka Přerov


Obrázek
POZVÁNKA

na soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma

Krajská koordinační rada SONS ČR, z. s. ve spolupráci s Oblastní odbočkou SONS Olomouc a Krajským ambulantním střediskem Tyfloservisu, o.p.s., vás srdečně zve na soutěž ve čtení a psaní bodového písma.
Koná se v úterý 23. dubna 2019 v prostorách SONS
a Tyfloservisu, začátek - 9:00, předpokládané ukončení - 13 h.

Akce je pořádána při příležitosti 210. výročí narození Louise Brailla.
Nejlepší účastníci postoupí do celostátního kola pořádaného redakcí ZORA na podzim tohoto roku v Praze.
V průběhu soutěže bude přihlášeným účastníkům a jejich průvodcům poskytnuto občerstvení.
Nejlepší účastníci získají diplomy a věcné ceny.

Přihlášky do soutěže zašlete prosím do 31. 3. 2019 na adresu:
Oblastní odbočka SONS Olomouc, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc
nebo e-mailem na adresu: olomouc-odbocka@sons.cz
uveďte prosím, v jakých disciplínách budete soutěžit.

Na vaši hojnou účast se těší
pořadatelé

Příloha:

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ VE ČTENÍ A PSANÍ

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Zaškrtněte soutěže, v nichž se chcete zúčastnit:

1) ve čtení Braillova písma

a) kategorie zrakově postižený/á, který prošel (prošla) výukou Braillova písma na
1. stupni základní školy,
b) kategorie ZP, kteří ztratili zrak později

2) v psaní na Pichtově stroji

3) v psaní na tabulce

4) v psaní na počítačové klávesnici

Datum: Podpis: