Soutěž v prostorové orientaci - sedmý ročník

Publikováno 18.10.2022 01:03 Odbočka Kyjov


Obrázek

Plánovat jsme museli začít ve velkém předstihu. Bylo třeba zajistit prostory kde se všichni vměstnáme, odkud budeme vše řídít, kde budeme mít zázemí, možnost přípravy občerstvení apod. Dalším důležitým bodem bylo nutno navázat spolupráci s místní školou, která nám poskytne své studenty-dobrovolníky na celý den a jejichž studijní obor bude blízký sociální sféře, tudíž nabité zkušenosti z naší akce zúročí ve svém budoucím povolání.
Pak už to byla taková ta klasická rutinu - zajistit odborníky-instruktory prostorové orientace, kteří nám popíšou trasu. Zvolit vhodnou trasu, sami si ji projít, pak s instruktory, vytipovat na ní vhodné objekty které mohou v rámci soutěže soutěžící navštívit, vyřídit vše potřebné s majiteli těchto objektů. Zajistit různá povolení, papírování, proškolit dobrovolníky, oslovit místní, zaběhlé spolky se žádostí o spolupráci na stamovištích. A to nejdůležitější - zajistit jídlo a pití, ceny, sluníčko a teplíčko.
Průběh soutěže můžete shlédnou zde:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=hana.vrtkova&set=a.10221887279518781

 

 

 

 

 


Obrázky