Soutěž v četbě bodového písma

Publikováno 13.04.2018 13:03 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Soutěž v četbě bodového písma

Připravili jsme na naší odbočce soutěž v četbě bodového písma pro účastníky právě probíhajícího kurzu, který vedou lektorky z Tyfloservisu z Liberce, ale i pro ostatní zájemce. Počáteční obavy soutěžících z náročnosti úkolů v soutěži se brzy rozplynuly, protože soutěžní klání probíhalo zábavnou formou a k dispozici byly i nápovědy. Organizátorům šlo především o to, aby se nevidomí nebáli bodového písma a začali se o tuto formu čtení také zajímat. Vždyť s popiskami v bodovém písmu se můžou setkat ve výtahu, při označení dveří na úřadech, na krabičkách od léků apod. Nakonec úkoly plnilo osm odvážlivců a ostatní přihlíželi a fandili. První úkol byl velice jednoduchý. Mezi kartičkami najít svoje jméno a představit se ostatním. Druhý úkol spočíval v přečtení názvu známé dětské písničky a společně si ji zazpívat. Dalším úkolem bylo poznat předmět v krabici a přiřadit mu napsané slovo na kartičce. Nakonec si všichni soutěžící vyzkoušeli přečíst napsané slovo na kolíčkové písance a napsat toto slovo do druhého řádku. Po napsání pak vykonali činnost podle napsaného slovesa, takže někdo dupal, jiný pískal, další kukal atd. Při plnění úkolů se zažilo hodně legrace a smích zaplnil celou klubovnu. Všichni se stali vítězi.

Tato soutěž se konala za podpory a finančního daru zastupitelstva města Česká Lípa. Děkujeme.

 


Obrázky