Současná protiepidemická opatření

Publikováno 04.01.2022 12:46 Odbočka Šumperk


Obrázek

SOUČASNÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

 

Hlavní změny

 • od úterý ledna se zkracuje izolace nakažených koronavirem a karanténa jejich kontaktů na pět dnů, lidé poté budou muset dalších pět dní nosit respirátor. Do karantény budou nově muset i očkovaní a lidé po prodělání covidu.
 • zaměstnanci se budou od 17. ledna testovat dvakrát týdně antigenními samotesty. Testování se bude týkat soukromých i státních firem a organizací, živnostníků a jednatelů společností. Výjimku budou mít lidé, kteří se při práci nesetkávají se jinými lidmi. Testovat se budou muset i očkovaní a lidé po prodělání nemoci v posledním půl roce. Pokud bude mít zaměstnanec pozitivní test, půjde na pět dní do karantény. Dobrovolně může člověk podstoupit ověřovací PCR test, očkovaní jich budou mít zdarma k dispozici pět za měsíc.

 

 • testování na základních a středních školách probíhá od 3. ledna do 16. ledna vždy v pondělí a ve čtvrtek, následně pak od 17. ledna každé pondělí

 

 • u školních lyžařských kurzů kratších než osm dnů stačí u žáků mladších 18 let PCR test absolvovaný nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu, u delších kurzů pak musí být žák po pěti až sedmi dnech trvání kurzu otestován znovu
 • bezinfekčnost se prokazuje potvrzením o ukončeném očkování (nejméně dva týdny po poslední dávce) nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech. Ve vybraných případech je uznáván také negativní test na covid (PCR test, případně antigenní test). Doklad nemusí prokazovat děti do 12 let.

Očkování

 • na očkování proti covidu se mohou registrovatlidé starší 18 let a děti od 5 let. Na posilující dávku je možné se registrovat po pěti měsících od ukončeného očkování, lidé nad 30 let se mohou hlásit od 27. prosince, lidé ve věku 18-30 let od 4. ledna. Na vybraných místech probíhá očkování i bez registrace. Seznam očkovacích míst je na webu uzis.cz. Potvrzení o očkování, prodělané nákaze nebo negativním testu si mohou lidé stáhnout na webu ocko.uzis.cz.

 

 • děti ve věkových kategoriích 5-11 a 12-15 let se mohou registrovat jen na určených místech s dětským lůžkovým oddělením, u očkování musí být rodič a pediatr. Děti do 11 let dostávají slabší dávku vakcíny Pfizer, starší děti dostávají vakcínu Pfizer nebo Moderna.

Pohyb lidí a shromažďování

 • volný pohyb lidí není omezen

 

 • na hromadných volnočasových akcích může být nejvýše 100 lidí, týká se to spolkových, sportovních, kulturních, tanečních akcích či oslav

 

 • na organizovaných kulturních představeních, sportovních utkáních a vzdělávacích akcí může být nejvýše 1000 lidí, všichni diváci musí sedět a prokázat se dokladem o očkování nebo prodělání nemoci v posledních šesti měsících. Akce, kde účastníci nesedí u stolů, jsou omezeny na 100 osob. Pohřby jsou bez omezení počtu účastníků.

 

 • omezení se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, ani na shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím, například demonstrace. Neplatí ani pro sportovní přípravu, sportovní utkání nebo sborový zpěv.

 

 • na shromážděních, jako jsou demonstrace, není celkový počet účastníků omezen, venku mohou být účastníci ve skupinách po nejvýše 20 lidech a s rozestupy mezi skupinami alespoň dva metry. Uvnitř musí být rozestup mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů domácnosti) alespoň 1,5 metru a před vstupem si lidé musí dezinfikovat ruce.

Nošení roušky/respirátoru

 • na vybraných místech se lidé nesmí pohybovat bez respirátoru nebo roušky s účinností alespoň 94 procent (například respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek apod. odpovídajících vlastností), děti od zahájení školní docházky do 15 let mohou nosit také zdravotnickou roušku

 

 • nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování) - například v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických a sociálních zařízeních, v prostředcích veřejné dopravy (ne však na nástupištích, v přístřešcích nebo čekárnách) včetně taxislužby a v kabinových lanovkách, na pracovišti pak jen při nedodržení odstupu 1,5 metru.

 

 • ve školách musí děti a učitelé nosit roušku pouze ve společných prostorách, ne ve třídách. Neočkovaní učitelé musí nosit respirátor i při výuce. Roušku při výuce budou muset nosit žáci, kteří se odmítnou testovat. Testování od ledna platí i pro děti očkované nebo po prodělání nákazy.

 

 • z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, žáci a učitelé při tělocviku, zpěvu, hře na dechové nástroje apod., žáci, studenti a učitelé, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže nebo očkovaní pečovatelé v dětské skupině. Výjimku mají také hospitalizovaní pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), lidé během soudního řízení, herci a zpěváci při představení, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby a lidé venku při dodržení odstupu, zákazníci stravovacích služeb nebo lidé venku při jídle či pití, snoubenci či partneři a jejich hosté při obřadu a focení a lidé na koupalištích. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.

 

 • lidé mohou požádat svého lékaře o výjimku z povinnosti nosit respirátor nebo o možnost nahradit jej jiným typem ochrany. O výjimku mohou žádat především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo srdečními nemocemi, které vyvolávají otok plic.

Obchody a služby

 

 • otevřené mohou být všechny obchody a služby, bez omezení otevírací doby

 

 • služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné služby) mohou fungovat bez omezení. Zákazník nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost* - pouze ukončeným očkováním nebo proděláním nemoci -, které musí provozovatel kontrolovat. Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 metru.

 

 • v obchodech by zákazníci měli dodržovat rozestupy nejméně 1,5 metru, uvnitř nesmí být více než jeden zákazník na 10 metrů čtverečních plochy

 

 • veletrhy a prodejní hospodářské výstavy se mohou konat, návštěvníci musí dodržovat odstup 1,5 metru (mimo členů domácnosti), na jednoho návštěvníka musí připadat 10 metrů čtverečních plochy nebo je možné naplnit nejvýše 75 procent kapacity

 

 • bazény, wellness, sauny, solária a solné jeskyně mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru.

 

 • muzea, galerie, památky, zoologické a botanické zahrady mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (mimo členy domácnosti). Účastníci skupinové prohlídky nesmí mít příznaky covidu, při skupině nad 20 lidí musí prokázat bezinfekčnost*, kterou musí provozovatel kontrolovat.

 

 

Restaurace a hotely

 

 • restaurace, hospody, bary, kavárny či neveřejné provozy (zaměstnanecké jídelny, stravování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách či ve věznicích, školní jídelny) mohou mít otevřené vnitřní i vnější prostory. Zákazníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti* (očkování, prodělání nemoci, u stanovených výjimek PCR test) a nesmí mít příznaky covidu. Personál musí potvrzení kontrolovat (neplatí pro jídlo s sebou a neveřejné provozovny).

 

 • v obchodních centrech je možné vydávat jen jídlo s sebou, konzumace je zakázána. Omezení neplatí pro oddělené prostory restaurací.

 

 • provozovny musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou usazeni s odstupem alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí nejvýše 6 zákazníků (s výjimkou lidí ze společné domácnosti), u stolu s 10 a více místy musí být mezi skupinami po max. 6 zákaznících odstup od další skupiny alespoň 1,5 metru. Uvnitř nesmí být více zákazníků, než kolik je míst k sezení.

 

 • hotely, penziony a další ubytovaní služby mohou fungovat bez omezení kapacity, hosté nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ubytovat se lze nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí host opětovně prokázat bezinfekčnost*. Bez splnění podmínek mohou být odděleně ubytováni také například lidé s nařízenou izolací nebo karanténou nebo lidi v bytové nouzi.