Současná opatření proti šíření epidemie Koronaviru

Publikováno 08.03.2021 09:34 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

Současná opatření proti Koronaviru

 

Vyhlášení nouzového stavu

Od soboty 27. února je na území České republiky vyhlášen nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Vyhlásila jej vláda na mimořádném jednání v pátek 26. února 2021.

Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je velmi špatná epidemická situace způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2 a potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace viru a také kritická situace ve zdravotnických zařízeních, které jsou přetíženy náporem těžkých případů pacientů s covid-19. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platila dosud.

 

Omezení pohybu

Od 1. března do 21. března platí zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má člověk trvalý pobyt nebo bydliště. Hranice okresu smí překročit jen ze zásadního důvodu, jakými jsou například - cesta do zaměstnání; návštěva lékaře; jednání u soudu; vyzvednutí dítěte.

Zákaz platí i obráceně tedy pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu, pak na něj mohou odjet, ale budou tam trávit celou dobu platnosti opatření.

Důvod cest mimo „vlastní“ okres musíte prokázat buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. 

Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase. Povoleny jsou jen nezbytné cesty, například na nákupy, cesta do práce. Dále jsou povoleny  cesty do přírody a sportování – zde však platí, že můžete sportovat nebo se procházet ve společnosti členů jedné domácnosti, a to pouze na katastrálním území obce, ve které máte trvalý pobyt nebo bydliště.

Povinnost nosit respirátory FFP2

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) ve:

  • vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, mezinárodních letištích,
  • prostředcích MHD, autobusech, vlacích,
  • prostorách nástupišť a čekáren
  • motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti.
  • zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
  • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.

Od 1. března se pak povinnost nošení respirátoru případně obličejové masky  bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem rozšiřuje i na:

  • ostatní vnitřní prostory staveb
  • na všechny ostatní veřejně přístupná místa, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se o členy domácnosti

U respirátorů a roušek přitom nezáleží na tom, zda je vyrobena z  nano-materiálu či nikoliv, ale jakou normu výrobek naplňuje. Označení FFP2, KN95 je u respirátorů zárukou až 95% filtrační účinnosti.

Uzavření základních a mateřských škol

Od 1. března došlo k přerušení prezenční školní docházky i u žáků 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, žáků speciálních škol, praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy.

Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Možné budou pouze individuální konzultace.  Rodiče dětí do 10 let mohou čerpat ošetřovné na dítě po dobu platnosti tohoto nařízení.

 

Obchody, služby a další zařízení

K dalšímu omezení dochází od 1. března i v oblasti maloobchodu a služeb. Vláda zredukovala počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Ve výjimkách už nejsou (takže je nebudeme moci  využívat) například prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřeny jsou opět prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz automyček bude možný jen bez obsluhy. Je přerušena činnost provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Omezen je také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče  - mohou poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z  veřejného zdravotního pojištění.