Sluňákov - Cvičení Havarijní služby SMOL

Publikováno 16.07.2018 15:16 Odbočka Olomouc


Obrázek

Jak jste si nejspíš všimli, i Oblastní odbočka SONS Olomouc měla na cvičení své stanoviště a to s názvem „Orientace nevidomých“. Soutěžící na něm s klapkami na očích procházeli vytyčenou trasu s bílou holí v ruce, hádali, k čemu si přivoněli v tzv. „čichačkách“, podle zvuku poznávali, co je skryto v malých krabičkách, a podle hmatu hledali dvojice čtverečků se stejným knoflíkem.

Celá akce se opravdu vydařila a my jsme rádi, že nyní můžeme zveřejnit poděkování prvního náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA, které nás velmi potěšilo.

Také my bychom chtěli poděkovat za pozvání na akci Mgr. Janě Mayrwögerové, DiS. a Ing. Janu Langerovi, velmi si vážíme, že jsme mohli soutěžícím přiblížit svět nevidomých.

Klára Kočí

 

 

 


Obrázky