Slavnostní předání haptického modelu zámku Přerov

Publikováno 04.01.2018 16:22 Odbočka Přerov


Haptický model zámku Přerov

V rámci projektu „Odstraňování bariér osobám se zrakovým postižením na území města Přerova a výroba haptického modelu“ realizovaného TyfloCentrem Olomouc byl vyroben haptický dřevěný model zámku (muzea J. A. Komenského) v Přerově.
Model bude sloužit nevidomým a těžce slabozrakým lidem k hmatovému prohlížení, díky kterému získají lepší představu o velikosti, tvaru a zvláštnostech této kulturní památky. Slabozrací, kteří v reálu špatně vidí do dálky, si památku prohlédnou z blízka ze všech stran a lépe ji tak poznají.
Model obsahuje všechny výrazné stavební a architektonické prvky podle reálné skutečnosti. Je vyroben ze dřeva, což je kvalitní materiál odolný vůči poškození a pro hmatové prohlížení velmi příjemný. Je doplněn stručným textovým průvodcem ve zvětšeném a Braillově písmu.
Model vyrobil restaurátor pan Otakar Ruček a jeho výrobu finančně podpořilo město Přerov.
Model bude slavnostně předán do prostor zámku v úterý 16. ledna ve 14 hod za přítomnosti zástupců výboru a zastupitelstva města Přerov, TyfloCentra, SONS, zámku a výrobce.
Model ocení také ostatní návštěvníci, zvláště děti a přispěje dobré reprezentaci zámku i města.

Mgr. Petr Bradáč
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.